HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 190
DIN DATA DE 26.11.2021

.

.

H O T Ă R Â R E :

.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ungureanu Marcel

AVIZAT SECRETAR,
Pîntea Ovidiu Gabriel   

Tehnoredactat: OGP/4ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului                        
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. 

Modalitatea de vot :

Posted in HCL
Skip to content