Transparența decizională

Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003

Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 privind informatiile de interes public

Persoana responsabila de implementarea Legii nr.544/2001

NEGUT IAIELA EMIMA

Inspector - Primaria Predeal in cadrul Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului,
Autorizatii de Constructie si Disciplina in Constructi, Cadastru

B-dul Mihail Saulescu nr.127, tel. 0268 456237 int.37

Materiale informative

Skip to content