Formulare tip financiare

Formulare tip financiare

DenumireDocument
Cerere privind acordarea sumei forfetare prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
CERERE privind acordarea sumei forfetare prevăzute la art. 1 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
SOLICITARE de decontare a sumelor forfetare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (10) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
CERERE privind aprobarea cazării în alte locații stabilite prin hotărârile comitetelor judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă
Cerere privind decontarea cheltuielilor cu hrana şi cazarea pentru cetăţenii străini sau apatrizii găzduiţi, aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina
Declarație pe propria răspundere
Skip to content