• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Utile

Link-uri utile

Predeal.Ro

portal.judbrasov.ro

Liceul Teoretic "Mihail Saulescu" Predeal

Harta 3 D Bucegi

Administrat de
S.C. CREATIV STUDIO S.R.L.

Banner
Banner
Prima pagina

 

PRIMARIA PREDEAL

PRIMAR
CIOBANU SORIN IOAN -PNL

 

CONSILIERI LOCALI
UNGUREANU IOANA - PNL
ALBULEŢ GABRIEL-EUGEN - PNL
POP VALENTIN GHEORGHE - ADN
CAŢĂ GEORGIAN - ADN
ANASTASESCU IULIAN-ANDREI - ADN
MATEESCU MARIUS - PSD
CRISTEA RĂZVAN-MIHAI - PSD
GOLĂEŞ IONEL - PSD
UNGUREANU MARCEL - PSD
FLEŞIERU SEBASTIAN CONSTANTIN - PER

                 --------------------------------------------------------------------------------------------------    

Hotărârea nr. 37 din 29.10.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă al Județului Brașov, privind constatarea depășirii incidenței
cumulate de 3/1000 de locuitori a cazurilor de infectare cu virusul
SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul Brașov,
este disponibila 
aici


                 --------------------------------------------------------------------------------------------------    

Hotărârea nr. 30 din 21.10.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
al Județului Brașov, privind instituirea unor masuri suplimentare pentru reducerea
riscului de contaminare cu noul coronavirus (COVID-19) la nivelul judetului Brasov

descarca HOTARAREA(click aici)

                 --------------------------------------------------------------------------------------------------    


Anunt-ajutoare pentru incalzirea locuintei in
sezonul rece 01 noiembrie 2020-31 martie 2021

                 --------------------------------------------------------------------------------------------------    

                                        ANUN
Ț

Începând de luni, 31 august 2020, Primăria Predeal, prin
Seviciul Public de Asistență Socială primește solicitări pentru acordarea
tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, conform
OUG 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi
cei mai defavorizați.

Conform OUG nr. 133/2020, „copiii cei mai dezavantajați din
învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin
material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei
acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar
acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de
500 de lei/an școlar”.

Tichetele sunt emise pe format electronic și pot fi folosite pentru
cumpărarea de materiale școlare, precum și articole de vestimentație
necesare frecventării școlii și grădiniței.

Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul
tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind
reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

MAI MULTE DETALII PUTETI GASI AICI

                 --------------------------------------------------------------------------------------------------    

DISPOZITIA NR. 104/25.08.2020

Obiect: privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în Orașul Predeal,
ce vor fi utilizate în campania electorală la alegerile locale din anul 2020


SECRETARUL ORAȘULUI PREDEAL
Analizând referatul de aprobare nr. 9719/25.08.2020 al Comp.Resurse Umane,
prin care se propun loc urile s peciale pentru afișaj electoral în Orașul Predeal,
ce vor fi utilizate în campania electorală la alegerile locale din anul 2020;
Având în vedere Ordinul nr. 125/05.02.2020 emis de Prefectul Jud.Brașov,
prin care se constată încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei
normale , a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local Predeal,
al domnului Fleșieru Sebastian Constantin ;
Dispozițiile cuprinse în adresa Instituției Prefectului Jud.Brașov
nr. 1820/07.02.2020 referitoare la aplicabilitatea art. 147 alin.l și
art.243 alin.2 -OUG nr.57/2019- Codul Administrativ;
Sentința civilă nr.92/CA/2020 -Tribunalul Brașov prin care se constată
dizolvarea de drept a Consiliului Local predeal -jud.Brașov, definitivă ;
Ținând cont de următoarele dispoziții legale :
- Punctul 59 din Anexa la HG 576/2020 pentru aprobarea programului
calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării
în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale
din anul 2020
- Art.79 alin.l- Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administratției publice locale
nr.215/2001 , precum și pentru modificarea și completarea Legii
nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările
ulterioare
- Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile
administrației publice locale din anul 2020
în temeiul art.55 alin 8 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, actualizată.

DISPUNE:

Art.1 Se stabilesc locurile speciale de afișaj electoral, în vederea organizării
și desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020,
astfel:

• Primărie - 2 locații
• Piața Gării - 2 locații
 Intersecția Bd. Libertății cu str. Eroilor - 1 locație
• Str. Eroilor (lângă avizier) - 1 locație
• Str. Intrarea Gării (complex) - 1 locație
• Bd. Mihail Săulescu (statia de autobuz) - 1 locație
• Liceul Teoretic Mihail Săulescu - 2 locații
• Malul Ursului - 1 locație
• Timișul de Sus (clădire Posta Romana) - 2 locații
• Timișul de Jos (Gara CFR) - 2 locați
• Dâmbul Morii (Alimentară) - 2 locații.

DOCUMENTUL INTEGRAL POATE FI CITIT AICI(CLICK PE LINK)

                 --------------------------------------------------------------------------------------------------    

HOTĂRÂREA C.L.S.U. Nr. 1 privind:
stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul
spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare în Orașul Predeal

Având în vedere propunerile formulate prin Hotărârea nr. 37 din 28.07.2020
privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2
la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare, a
Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și a Hotărârii nr. 18
din 29.07.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor
cu SARS-CoV-2 la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de
infectare, a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov, ținând
cont de prevederile din Regulamentul de organizare și funcționare al C.L.S.U.,
prevederile dispoziției pentru constituirea CLSU nr. 51/12.03.2020, în temeiul
prevederilor art. 24, lit. b) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național
de Management al Situațiilor de Urgență,Comitetul Local pentru Situații de
Urgență al Orașului Predeal

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1
(1) începând cu data de 01.08.2020 orele 06.00, se instituie
obligativitatea purtării măștii de protecție în Orașul Predeal, în zonele
aglomerate, astfel:

- stația CFR Predeal, cu peroanele adiacente și Piața Gării Predeal,
în intervalul orar 08,00 - 23,00;

- piața agroalimentară, situată în Predeal, b-dul Mihail Săulescu, nr. 111
și zona de intrare în spațiile comerciale de lângă aceasta, în
intervalul orar 08,00 - 21,00;

- târgurile, în cazul organizării acestora;

(2) Sunt exceptați de la obligativitatea purtării măștii de protecție copiii
cu vârsta mai mică de 5 ani.

                          COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ

                 --------------------------------------------------------------------------------------------------   

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BRAȘOV COMITETUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂRE Nr.18 din 29 iulie 2020
privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2
la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov, întrunit în ședință extraordinară
în data de 29.07.2020,
HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1 Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție pentru toate persoanele
prezente în piețele agroalimentare, permanente sau temporare, închise sau deschise,
precum și în spațiile de tipul târgurilor de animale sau de produse tradiționale, bâlciuri
etc. de pe teritoriul județului Brașov, începând cu data de 01.08.2020, orele 06.00

 

Art.2 Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție la toate evenimentele,
de orice natură, unde sunt create condiții de aglomerare de persoane, pe raza
județului Brașov, desfășurate atât în interior, cât și în exterior, începând cu data
de 01.08.2020, orele 06.00.

 

Art.3 Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție pe toate arterele
pietonale intens frecventate, precum și în alte zone aglomerate. începând cu
data de 01.08.2020, orele 06.00

 

Art.4
(1) Comitetele Locale de Situații de Urgență (CLSU) vor stabili prin hotărâri
proprii, adoptate până la data de 01.08.2020. arterele pietonale și celelalte
zone intens circulate.

 

(2) Arterele pietonale și celelalte zone intens frecventate de către populație
vor fi semnalizate corespunzător și aduse la cunoștința populației prin orice
mijloace de informare, prin grija autorităților publice locale.

Art.5 Sunt exceptați de la obligativitatea purtării măștii de protecție copiii
cu vârstă mai mică de 5 ani.

Art.6 Sancțiunile pentru ncrespectarea prezentei hotărâri vor fi aplicate
în conformitate cu legislația in vigoare.

CLICK PENTRU A CITI DOCUMENTUL COMPLET

                 --------------------------------------------------------------------------------------------------   


COMUNICAT DE PRESA - Finantare de pana la 15 mii de euro pentru
proprietarii de case din Romania(CLICK PENTRU DETALII)

 

 

                 --------------------------------------------------------------------------------------------------   

KMBT28220200414125905

                 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Recom 06 04 2020

                --------------------------------------------------------------------------------------------------  

anunt 200325

                                                                     descarca anuntul(click aici)

                -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Anunt 24032020

 

                                                                       descarca anuntul(click aici)

                -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                   ANUNȚ

Având în vedere art. 8 din Ordonanța Militară nr. 2/21.03.2020 privind

măsuri de prevenire a răspândirii CO VID - 19 și grija pe care o purtăm

față de comunitate și în special față de persoanele vulnerabile din

Orașul Predeal, Primăria Predeal ajută persoanele vârstnice (cu vârsta

peste 65 de ani ) din comunitate și pe cele cu dizabilități care sunt

lipiste de sprijinul familiei sau al unui aparținător.


In acest sens, punem la dispoziția cetățenilor numărul de telefon al

Primăriei Predeal - 0268.456237 - pe care vă rugăm să îl apelați

pentru a ne sesiza dacă aveți necesități sau aveți cunoștință de

persoane vârstnice lipsite de ajutor.


în funcție de problemele...[CITESTE MAI MULT]

 

 

         -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comunicat 1603 20

 

         -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                   COMUNICAT

1. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov a luat
o serie de hotărâri cu privire la prevenirea infecţiei cu COVID-19
conform hotărârilor primite de la Guvernul României, pe care le
regăsiţi în Anexă(cick aici pentru ANEXA).

2. Cetăţenii care revin Italia şi din ţările care sunt declarate zone de
risc
sunt obligaţi să se autoizoleze la domiciliu timp de 14 zile,
comunicarea cu aceştia se va face strict telefonic.

 3. IZOLAREA LA DOMICILIU NU ESTE OPŢIONALĂ!

4. Persoanelor care nu respectă măsura autoizolării la domiciliu
li se va întocmi dosar penal pentru infracţiunea de ,,zădărnicirea
combaterii bolilor”
, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin.1
din Codul Penal.

5. La primele semene de stare febrilă sau stare de sănătate alterată,
persoana în cauză trebuie să anunţe telephonic medical de
familie
, care ulterior anunţă DSP Braşov. Conform procedurii,
Direcţia de Sănătate Publică Braşov decide izolarea pacientului
sau transportul acestuia la o unitate medical cu secţie de boli
infecţioase în vederea carantinării.

6. Carantină - izolare preventivă a unei persoane sau a unei
colectivități care a fost în contact cu un bolnav sau care vine
dintr-o regiune unde există o epidemie.
 

                                     SECRETAR ORAŞ PREDEAL

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


  ANUNŢ 
PRIVIND RESTRICŢIONAREA ACCESULUI

      ÎN SEDIUL PRIMĂRIEI ORAŞULUI PREDEAL

 

          În scopul prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de
COVID-19 şi pentru buna desfăşurare a activităţii Primăriei oraşului
Predeal, Secretarul oraşului Predeal, a hotărât limitarea programului cu
publicul,
de la ora 10.00 – 12.00, în sediul Primăriei al persoanelor care
nu sunt angajate ale acestei instituţii începând cu data de 12.03.2020.
 

         Activitatea de audienţe la sediul instituţiei va fi suspendată începând
cu data de 12.03.2020, până la o dată ce va fi anunţată public.
 

         Persoanele care doresc să depună documente (petiţii, scrisori,
comunicări, adrese, note, memorii, etc) sau solicita accesul la anumite
informaţii/documente se vor adresa cu prioritate telefonic, la numărul de
tel. 0268/456237, sau pe adresa de e-mail:
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
 

       În caz de urgenţă sau dacă nu există o altă variantă, cu rugămintea
de a limita pe cât posibil timpul petrecut la ghişeu, cetăţenii pot depune
documentele la ghişeul Registraturii.

 

       Pentru plata taxelor şi impozitelor vă rugăm să
folosiţi mijloacele de plată on-line.

Datele pentru efectuarea plăţilor on-line sunt: 

-       -       La secţiunea beneficiar: Oraş Predeal
-       C.U.I: 4580423
Conturi: conform anexă(click aici) 

SECRETAR ORAŞ PREDEAL

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Masuri de prevenire si diminuare a risipei alimentare

Conform legii 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, republicata, si a
H.G. nr. 51/2019 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
legii 217/2016, agentii economice care opteaza pentru donarea alimentelor
aflate aproape de expirarea datei durabilitatii minimale, pot beneficia de
masuri si facilitati fiscale. CLICK AICI PENTRU DETALII

 

 

 

..

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

.

 

proiecte.jpg
Copyright 2020. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate.

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.