Hotărârile autorității deliberative

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local Predeal 2022-2023

TitluNr. HotarareDataDocument
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100772 Predeal, nr. cad. 100772, în suprafață de 350 mp2322023/07/26
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100547 Predeal, nr. cad. 100547, în suprafață de 350 mp2312023/07/26
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102530 Predeal, nr. cad. 1619, în suprafață de 350 mp2302023/07/26
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100960 Predeal, nr. cad. 100960, în suprafață de 350 mp2292023/07/26
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102093 Predeal, nr. cad. 102093, în suprafață de 350 mp2282023/07/26
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102535 Predeal, nr. cad. 1630, în suprafață de 350 mp2272023/07/26
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102536 Predeal, nr. cad. 1631, în suprafață de 350 mp2262023/07/26
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102537 Predeal, nr. cad. 102537, în suprafață de 350 mp2252023/07/26
Aprobarea completării regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare și atribuire a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003, pentru sprijinul acordat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a criteriilor suplimentare de selecție a solicitanților de terenuri2242023/07/26
Vânzarea prin prin licitație publică, a imobilului teren identificat cu nr. cad. 103804, înscris în CF 103804 Predeal, în suprafață de 620 mp, situat în str. Iancu Jianu, Orașul Predeal, Județul Brașov2232023/07/26
Vânzarea imobilului teren situat în Predeal, str. Mihai Eminescu, nr. 36B identificat cu nr. cad. 102617, înscris în CF 102617 Predeal, în suprafață de 801 mp, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 2962/05.08.1995 și a actului adițional nr. 1/5074/23.06.19952222023/07/26
Modificarea schiței anexă la contractul de concesiune nr. 735 din 21.01.2008 și întocmirea unui act adițional cu modificările aduse la contractul de concesiune2212023/07/26
Aprobarea documentației cadastrale de comasare și înscrierea acesteia în cartea funciară a imobilelor aflate în proprietatea Orașului Predeal, identificate prin nr. cad. 103608, înscris în Cartea Funciară nr. 103608 Predeal, nr. cad. 103609, înscris în Cartea Funciară nr. 103609 Predeal, respectiv nr. cad. 103610, înscris în Cartea Funciară nr. 103610 Predeal, conform certificat de urbanism nr. 55 din 24.03.2023 și a documentației întocmit de ing. Lucian Boariu, admisă de O.C.P.I. Brașov prin referat de admitere nr. 104782 din 20.06.20232202023/07/26
Trecerea din proprietatea Statului Roman în proprietatea Orașului Predeal și radierea dreptului de administrare operativă a O.J.T. Brașov pentru imobilul înscris în C.F. 133683 – Brașov, identificat prin nr. top. 13412/1/a/1/1/1/2/2, în suprafata de 201 mp, respectiv imobilul înscris în C.F. 133808 –Brașov, identificat prin nr. top. 13412/1/a/1/1/2/2, cu suprafața de 888 mp2192023/07/26
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora2182023/07/26
Aprobarea scăderii din evidențele fiscale a proceselor-verbale de contravenție în sumă de 2.500 lei pentru Farcaș Sorin Ioan II, persoană juridică radiată din Oficiul Național al Registrului Comerțului2172023/07/26
Aprobarea graficului de punere în valoare a masei lemnoase destinată producției anului 2023 - 2024
2162023/07/26
Aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Predeal2152023/07/26
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal,
pentru luna iulie 2023
2142023/07/26
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiţii: „Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, strada Libertății, oraș Predeal, județul Brașov”
2132023/07/12
Aprobarea sumelor de cofinanțare a lucrărilor de trotuare
din obiectivul de investiţie: „Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, strada Libertății, oraș Predeal, județul Brașov”
2122023/07/12
Completarea și modificarea HCL nr. 147 din 28.04.2023 de aprobare a actului adițional nr. 8 la contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubritate nr. 29/6604/18.04.2017 privind modificarea tarifelor de prestație
2112023/07/12
Aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal
aferent trimestrului I anul 2023
2102023/07/12
Aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal
aferent trimestrului IV anul 2022
2092023/07/12
Aprobarea achiziției serviciilor de consultanță/asistență/reprezentare
în vederea susținerii intereselor Orașului Predeal, prin primar,
pentru contractarea unui împrumut al UAT Predeal la bănci comerciale
2082023/07/12
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20232072023/07/12
Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
a Consiliului Local al Orașului Predeal
2062023/07/12
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal,
pentru luna iulie 2023
2052023/07/12
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 102213 Predeal, nr. cad. 102213, în suprafață de 490 mp
2042023/06/26
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 102532 Predeal, nr. cad. 1622, în suprafață de 350 mp
2032023/06/26
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 102531 Predeal, nr. cad. 1621, în suprafață de 350 mp
2022023/06/26
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 102529 Predeal, nr. cad. 1618, în suprafață de 350 mp
2012023/06/26
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 102528 Predeal, nr. cad. 102528, în suprafață de 350 mp
2002023/06/26
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 102527 Predeal, nr. cad. 102527, în suprafață de 566 mp
1992023/06/26
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 100268 Predeal, nr. cad. 100268, în suprafață de 350 mp
1982023/06/26
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 102524 Predeal, nr. cad. 1611, în suprafață de 350 mp
1972023/06/26
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 102522 Predeal, nr. cad. 102522, în suprafață de 350 mp
1962023/06/26
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 102520 Predeal, nr. cad. 1607, în suprafață de 350 mp
1952023/06/26
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 102519 Predeal, nr. cad. 1606, în suprafață de 350 mp
1942023/06/26
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 100946 Predeal, nr. cad. 1605, în suprafață de 350 mp
1932023/06/26
Aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare și atribuire a terenurilor în baza Legii nr. 15/2003, pentru sprijinul acordat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a criteriilor suplimentare de selecție a solicitanților de terenuri
1922023/06/26
Modificarea HCL nr. 63 din 28.03.2022, așa cum a fost completat prin HCL nr. 186/14.10.2022, în sensul radierii din anexa a terenului liber de sarcini, situat în Predeal, Cartierul Tineretului, Lotul 6, înscris în CF nr. 1816 Predeal, nr. cad. 1558, în suprafață de 350 mp, categoria de folosință curți-construcții
1912023/06/26
Aprobarea raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe anul 2023 – semestrul I și stabilirea măsurilor de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor
1902023/06/26
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
1892023/06/26
Aprobarea completării HCL 27/31.01.2023 referitoare la calendarul de evenimente și activități organizate în anul 2023 pe raza Orașului Stațiune Predeal1882023/06/26
Aprobarea Studiului de oportunitate - etapa a V-a de extindere – a serviciului public de transport persoane prin curse regulate în U.A.T. membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, respectiv în Municipiul Săcele și aprobarea proiectului Actului adiţional nr. 6/2023
la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/20.12.2018
1872023/06/26
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal,
pentru luna iunie 2023
1862023/06/26
Aprobarea încheierii de acte adiţionale conform Ordonanței de Urgență nr. 168/08.12.2022, pentru obiectivul de investiție “Modernizare străzi – Orașul Predeal – etapa II”, proiect finanțat prin PNDL
1852023/06/13
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal,
pentru luna iunie 2023
1842023/06/13
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20231832023/05/30
Aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă – Canal Constanța”
1822023/05/30
Aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: “Eficientizarea energetică Centru de pemanență și ambulanță, Oraș Predeal, Județul Brașov” proiect finanțat prin “Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C10- Fondul local, I.3 –Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”1812023/05/30
Aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: “Eficientizarea energetică clădire publică str. Poiana Narciselor, nr. 14, corp C1, Oraș Predeal, Județul Brașov” proiect finanțat prin “Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C10- Fondul local, I.3 –Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”1802023/05/30
Aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: “Eficientizarea energetică clădire Casa de Cultură Oraș Predeal, Județul Brașov” proiect finanțat prin “Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C10- Fondul local, I.3 –Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”1792023/05/30
Aprobarea Protocolului de Asociere pentru realizarea în comun a achiziției de mijloace de transport public – 2 autobuze epoluante de 10 m, în cadrul proiectului PNRR C10-I1.1-85: "Achiziție mijloace de transport nepoluante Zona Metropolitană Brașov” - contract de finanțare nr. 125810/08.11.2022
1782023/05/30
Aprobarea documentației de dezmembrare și înscrierea acesteia în Cartea Funciară a imobilului teren aflat în domeniu privat, proprietatea Orașului Predeal, identificat cu nr. cad. 103819, înscris în Cartea Funciară nr. 103819 Predeal, în 2 loturi, conform Certificat de Urbanism Nr. 91 din 23.05.2023 și a documentației întocmite de ing. Lucian Boariu, admisă de O.C.P.I. Brașov prin referat de admitere nr. 89653/23.05.20231772023/05/30
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 1383/02.02.2009 pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 2, ap. 4, din Stan Claudiu Marian în Blaga Florentina Simona, scoaterea d-lui Stan Claudiu Marian din contract și introducerea d-lui Stan Claudiu Marian și a d-nei Stan Georgeta Liliana ca membri în contractul de închiriere nr. 2870/04.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 5, ap. 13
1762023/05/30
Scoaterea d-lui Condrea Raul–Ionuț din contractul de închiriere nr. 2731/04.03.2008 pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 7 și introducerea acestuia ca membru în contractul de închiriere nr. 2732/04.03.2008 pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 9
1752023/05/30
Introducerea d-lui Ipate Radu-Mihai ca membru în contractul de închiriere nr. 7821/13.05.2022, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 8, ap. 181742023/05/30
Revocarea HCL 143/2023 pentru aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 16677/31.10.2022, încheiat între Orașul Predeal și d-na Frigescu Steluța pentru locuința de necesitate situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38 1732023/05/30
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 101020 Predeal, nr. cad. 101020, în suprafață de 350 mp
1722023/05/30
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102518 Predeal, nr. cad. 1603, în suprafață de 350 mp
1712023/05/30
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102517 Predeal, nr. cad. 1602, în suprafață de 350 mp
1702023/05/30
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102516 Predeal, nr. cad. 1601, în suprafață de 350 mp
1692023/05/30
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102515 Predeal, nr. cad. 1600, în suprafață de 350 mp
1682023/05/30
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100323 Predeal, nr. cad. 100323, în suprafață de 350 mp
1672023/05/30
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100320 Predeal, nr. cad. 100320, în suprafață de 350 mp
1662023/05/30
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100408 Predeal, nr. cad. 100408, în suprafață de 350 mp
1652023/05/30
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 101037 Predeal, nr. cad. 101037, în suprafață de 350 mp
1642023/05/30
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 101815 Predeal, nr. cad. 101815, în suprafață de 350 mp
1632023/05/30
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102511 Predeal, nr. cad. 102511, în suprafață de 603 mp
1622023/05/30
Vânzarea prin prin licitație publică, a imobilului teren identificat cu nr. cad. 103175, înscris în CF 103175 Predeal, în suprafață de 27 mp, situat în str. Teleferic, Orașul Predeal, Județul Brașov
1612023/05/30
Aprobarea întocmirii documentației, în vederea scoaterii la închiriere prin licitație publică, a unui spațiu cu destinație de cabinet medical din incinta Policlinicii Predeal pentru desfășurarea activității profesionale de asistent medical de balneo-fizio-kinetoterapie și recuperare
1602023/05/30
Aprobarea dezlipirii terenului identificat cu nr. cadastral 237/1/1/15/1, înscris în CF 101321 Predeal, în doua loturi, conform documentației cadastrale întocmite de către expert topometrist ing. Boariu Lucian
1592023/05/30
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
1582023/05/30
Aprobarea constituirii și inițierii demersurilor pentru constituirea unei păduri-parc în Orașul Predeal
1572023/05/30
Includerea UAT Predeal în Parteneriatul LEADER reprezentat de Asociația de Dezvoltare Durabilă „Curbura Carpaților” – Grup de Acțiune Locală
1562023/05/30
Aprobarea bugetului total al investiției în acord cu actul adițional nr. 1 pentru proiectul “Construire insule ecologice digitalizate în orașul Predeal, județul Brașov”
1552023/05/09
Modificarea și completarea HCL 152/03.05.2023 pentru predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, strada Libertății, oraș Predeal, județul Brașov”
1542023/05/09
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, strada Libertății, oraș Predeal, județul Brașov”1532023/05/03
Predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “CNI” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, strada Libertății, oraș Predeal, județul Brașov”
1522023/05/03
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal, pentru luna mai 2023
1512023/05/03
Aprobarea raportului de evaluare nr. 116/22.03.2023 și vânzarea prin licitaţie publică a imobilului – teren înscris în CF 103587 Predeal,
nr. cad. 103587, în suprafață de 994 mp, situat în Predeal, b-dul Libertății, nr. 28, Județul Brașov, proprietate privată a orașului Predeal
1502023/04/28
Declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local pentru imobilul teren (parțial – 270 mp din totalul suprafeței de 3994 mp, teren înscris în CF nr. 102828 Predeal), din cadrul investiției ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța în perioada 2014-2020”
1492023/04/28
Aprobarea raportului de evaluare nr. 738/20.04.2023 și vânzarea prin licitaţie publică a imobilului – apartament înscris în CF 102961-C1-U3 Predeal, nr. top. 13484/45/1 și terenului aferent în suprafață de 176,07 mp, situat în Predeal, str. Mărășești, nr. 8, Județul Brașov
1482023/04/28
Aprobarea actului adițional nr. 8 la contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubritate nr. 29/6604/18.04.2017 pentru modificarea tarifelor de prestație1472023/04/28
Aprobarea majorării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiție “Modernizare străzi - orașul Predeal – etapa II”, proiect finanțat prin PNDL
1462023/04/28
Încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 7592/05.05.20171452023/04/28
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 5153/29.05.2006, pentru locuința A.N.L. situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 15, ap. 4, din Simion Andreea în Simion Miruna - Elena
1442023/04/28
Aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 16677/31.10.2022, încheiat între Orașul Predeal și d-na Frigescu Steluța pentru locuința de necesitate situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38
1432023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102488 Predeal, nr. cad. 1553, în suprafață de 350 mp
1422023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102489 Predeal, nr. cad. 1554, în suprafață de 350 mp
1412023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100860 Predeal, nr. cad. 100860, în suprafață de 350 mp
1402023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102490 Predeal, nr. cad. 1555, în suprafață de 350 mp
1392023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102492 Predeal, nr. cad. 1557, în suprafață de 350 mp
1382023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 101298 Predeal, nr. cad. 101298, în suprafață de 350 mp
1372023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100883 Predeal, nr. cad. 100883, în suprafață de 484 mp
1362023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102493 Predeal, nr. cad. 1562, în suprafață de 350 mp
1352023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102494 Predeal, nr. cad. 1563, în suprafață de 580 mp
1342023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100470 Predeal, nr. cad. 100470, în suprafață de 600 mp
1332023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102495 Predeal, nr. cad. 1565, în suprafață de 514 mp
1322023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102499 Predeal, nr. cad. 1571, în suprafață de 479 mp
1312023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100194 Predeal, nr. cad. 100194, în suprafață de 350 mp
1302023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102500 Predeal, nr. cad. 1573, în suprafață de 350 mp
1292023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102501 Predeal, nr. cad. 1574, în suprafață de 350 mp
1282023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal,
a imobilului teren înscris în CF 100312 Predeal, nr. cad. 100312, în suprafață de 350 mp
1272023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102503 Predeal, nr. cad. 1579, în suprafață de 350 mp
1262023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102504 Predeal, nr. cad. 1580, în suprafață de 350 mp
1252023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102505 Predeal, nr. cad. 1581, în suprafață de 350 mp
1242023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102506 Predeal, nr. cad. 1582, în suprafață de 350 mp
1232023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100987 Predeal, nr. cad. 100987, în suprafață de 350 mp
1222023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102508 Predeal, nr. cad. 1585, în suprafață de 350 mp
1212023/04/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102510 Predeal, nr. cad. 1587, în suprafață de 350 mp
1202023/04/28
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
1192023/04/28
Aprobarea procedurilor pentru întocmirea documentației tehnice de dezlipire în două loturi și iesirea din indiviziune prin partaj voluntar a imobilul teren, deținut de orasul Predeal în indiviziune cu d-nii Constantin Ioan, Constantin Serban-Gheorghe, Constantin Mihnea-Ioan, înscris în CF nr. 115317 Brașov, identificat prin nr. top. 13484/13, în suprafață de 493 mp
1182023/04/28
Întocmirea documentației în vederea obținerii aprobărilor pentru scoaterea definitivă din fond forestier a suprafeței de 552 mp din str. Schiorilor, care se suprapune parțial cu fondul forestier proprietate publică a Statului Român
1172023/04/28
Aprobarea documentației pentru scoaterea la vânzare prin licitație publică a imobilului teren cu nr. cad. 103804, înscris în CF 103804 Brașov, în suprafață de 620 mp
1162023/04/28
Aprobarea operațiunii de primă înscriere pe UAT Predeal, a imobilului cu nr. top. (13412/28, 13412/29/1/b, 13412/1/a/2/33)/67, înscris în CF 130105 Brașov, în suprafață de 432 mp, pentru scoaterea la vânzare prin licitație publică
1152023/04/28
Aprobarea operațiunii de primă înscriere pe UAT Predeal, anularea și radierea dreptului de administrare operativă, a imobilului cu nr. top. 13490/3, înscris în CF 139911 Brașov, în suprafață de 781 mp, pentru scoaterea la vânzare prin licitație publică
1142023/04/28
Aprobarea operațiunii de primă înscriere pe UAT Predeal a imobilului cu nr.top. 7229, înscris în CF 101683 Brașov, în suprafața de 3265 mp
1132023/04/28
Aprobarea modificării și actualizarii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 16/46300/05.11.2009 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă – Canal Constanța”
1122023/04/28
Aprobarea începând cu luna mai 2023 a prețurilor pe specii și sortimente de material lemnos fasonat la drum auto destinat populației și a prețurilor de pornire la licitație/negociere pentru masa lemnoasă valorificată la drum auto pentru agenți economici 1112023/04/28
Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2024
1102023/04/28
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal, pentru luna aprilie 2023
1092023/04/28
Aprobarea declanșării procedurilor în vederea schimbului imobiliar a unei suprafețe de aproximativ 730 mp din imobilul-teren înscris în CF 103929 Predeal, având suprafața totală de 329.515 mp, proprietatea privată a Orașului Predeal și a unei suprafețe de teren de aproximativ 515 mp din imobilul teren înscris în CF 101244 Predeal, în suprafață totală de 3.136 mp, proprietatea lui SC „PAVCRIB CLABUCET SOSIRE SRL” PREDEAL, ce urmează a fi dezmembrată, contractul de schimb se va realiza în echivalent valoric și urmeaza a se definitiva în urma administrării expertizei evaluare1082023/03/31
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20231072023/03/31
Acordul consiliului local în vederea ocupării temporare, pe perioada existenței obiectivului Captare Valea Azugii cu o suprafață de 0,2711 ha fond forestier proprietate publică a Orașului Predeal din up 11 Primăria Predeal , ua 182 m, obiectivului Rezervor Susai cu o suprafață de 0,0325 ha fond forestier proprietate publică a Orașului Predeal din up 11 Primăria Predeal , ua 64a % (prin exproprierea din up 10 Predeal Casa Regală, ua 64a%), obiectivului Traseu apă potabilă (drum forestier Poliștoaca) cu o suprafață de 0,2175 ha fond forestier, proprietate publică a Orașului Predeal, din up 11 Primăria Predeal, ua 114 d, obiectivului Traseu apă Glăjărie-Joița, cu o suprafață de 0,1335 ha fond forestier proprietate publică a Orașului Predeal, din up 11 Primăria Predeal, ua 31v, pentru realizării investițiilor la obiectivul Captare Valea Azugii, la traseul aducțiunii Susai-Cioplea, la traseul aducțiunii Glăjerie-Joița, la obiectivul Rezervor Susai, în cadrul „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a Raja SA Constanța în perioada 2014-2020”, al cărui beneficiar final este Orașul Predeal, a investițiilor CL 30 – „Rețele de alimentare cu apă Predeal, Dâmbu Morii, Pârâul Rece, aducțiuni Predeal - rețele de canalizare Predeal, Pârâul Rece, stație de pompare și stație clorare Pârâul Rece”, CL 43 – „Surse de apă Valea Azugii - stație de tratare și clorare Valea Azugii, reabilitare rezervoare Predeal, stație de pompare Joița”
1062023/03/31
Aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare și a actelor justificative pentru întocmirea listei de priorități, în vederea repartizării locuințelor sociale1052023/03/31
Introducerea d-lui Melinte Ioan Gabriel ca membru în contractul de închiriere nr. 2619/04.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 4, ap. 121042023/03/31
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3917/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și d-l Bulău Marius, pentru locuința situată în Predeal, str. Liviu Rebreanu, nr. 7, din Bulău Marius în Stancu Andreea – Florentina
1032023/03/31
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100523 Predeal, nr. cad. 100523, în suprafață de 510 mp
1022023/03/31
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100504 Predeal, nr. cad. 100504, în suprafață de 350 mp1012023/03/31
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102514 Predeal, nr. cad. 102514, în suprafață de 350 mp
1002023/03/31
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102525 Predeal, nr. cad. 1614, în suprafață de 350 mp
992023/03/31
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102507 Predeal, nr. cad. 1583, în suprafață de 547 mp982023/03/31
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102512 Predeal, nr. cad. 1591, în suprafață de 350 mp
972023/03/31
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102513 Predeal, nr. cad. 1592, în suprafață de 350 mp962023/03/31
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102523 Predeal, nr. cad. 1610, în suprafață de 350 mp952023/03/31
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100261 Predeal, nr. cad. 100261, în suprafață de 350 mp
942023/03/31
Incetarea actului adițional nr. 2, înregistrat sub nr. 4727/25.03.2021, la contractul de dare în folosință gratuita nr. 987/23.01.2007, încetarea efectelor HCL nr. 18/12.02.2021 și repunerea în situația anterioara a contractului de dare în folosință gratuită nr. 987/23.01.2007932023/03/31
Aprobarea cererii d-nei Ciobanu Nicoleta Delia de renunțare la folosința terenului atribuit în baza Legii nr. 15/2003, teren înscris în CF 1816 Predeal, nr. cad. 1634 și încetarea contractului de dare în folosință gratuită nr. 483/15.01.2007, prin acordul părților922023/03/31
Aprobarea rectificării suprafeței imobilului înscris în CF 100074 Predeal, situat în Predeal, str. Căprioarei, nr. 26, de la 611 mp la 575 mp, conform PAD anexat și încheierea unui act adițional la contractul de concesiune
912023/03/31
Aprobarea declanșării procedurilor în vederea vânzării, în condițiile legii, a imobilului înscris în CF 102308 Predeal, nr. cad. 102308, proprietatea Orașului Predeal
902023/03/31
Aprobarea declanșării procedurilor în vederea vânzării, în condițiile legii, a imobilului înscris în CF 103175 Predeal, nr. cad. 103175, proprietatea Orașului Predeal
892023/03/31
Aprobarea declanșării procedurilor în vederea vânzării, în condițiile legii, a imobilului înscris în CF 102961-C1-U3 Predeal, proprietatea Orașului Predeal
882023/03/31
Incheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
872023/03/31
Aprobarea contractelor cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice, juridice și asociații de proprietari/locatari din Orașul Predeal862023/03/31
Modificarea regulamentului de salubritate al Orașului Predeal,
aprobat prin HCL nr. 41/24.06.2019 și modificat prin HCL nr. 89/28.05.2021
852023/03/31
Aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de administrare nr. 279 din 01.05.2022, încheiat cu Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov 842023/03/31
Modificarea și completarea HCL nr. 22/31.01.2023832023/03/31
Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Orașului Predeal a imobilului teren înscris în C.F.103088 Predeal, nr.cad. 103088, situat în Predeal, str. Rovine, nr. 3, în suprafata de 1072 mp și schimbarea destinției clădirii din creșă în cladire administrativă
822023/03/31
Aprobarea modificării și completării anexei la HCL 135/26.10.2012 812023/03/31
Aprobarea îndreptării unei erori materiale din HCL 175/02/09/2022802023/03/31
Acordul consiliului local în vederea scoaterii definitive din fond forestier sau ocuparea temporară a unor terenuri în suprafață cumulată de până la 1000 mp pentru realizarea proiectului îmbunătățirea domeniului schiabil prin montarea unei instalații de tip sanie de vară
792023/03/31
Aprobarea studiului de fundamentare pentru concesionarea de lucrări în vederea realizării obiectivului „Pârtie sanie de vară” în Orașul Predeal
782023/03/31
Modificarea contractului de concesiune nr. 735/21.01.2008 și întocmirea unui act adițional cu modificările aduse la contractul de concesiune
772023/03/31
Modificarea și completarea regulamentului de gospodărire a localității, întreținerii curățeniei, a ordinii și liniștii publice în Orașul Predeal, aprobat prin HCL 93/21.04.2022762023/03/31
Aprobarea regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciului de transport public local în Orașul Predeal
752023/03/31
Modificarea componenței comisiei de specialitate a Consiliului Local Predeal – comisia nr. IV – administrație publică locală, juridică și apărarea ordinii publice742023/03/31
Modificarea componenței comisiei de specialitate a Consiliului Local Predeal – comisia nr. III – învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sport, agrement și culte732023/03/31
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal, pentru luna martie 2023722023/03/31
Aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare și a actelor justificative pentru întocmirea listei de priorități, în vederea repartizării locuințelor sociale712023/02/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100192 Predeal, nr. cad. 100192, în suprafață de 490 mp702023/02/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100722 Predeal, nr. cad. 100722, în suprafață de 350 mp692023/02/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102496 Predeal, nr. cad. 102496, în suprafață de 350 mp682023/02/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102491 Predeal, nr. cad. 102491, în suprafață de 350 mp672023/02/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102497 Predeal, nr. cad. 102497, în suprafață de 350 mp662023/02/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102498 Predeal, nr. cad. 102498, în suprafață de 350 mp652023/02/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102502 Predeal, nr. cad. 102502, în suprafață de 350 mp642023/02/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102509 Predeal, nr. cad. 102509, în suprafață de 350 mp632023/02/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102521 Predeal, nr. cad. 102521, în suprafață de 350 mp622023/02/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102526 Predeal, nr. cad. 102526, în suprafață de 350 mp612023/02/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102533 Predeal, nr. cad. 102533, în suprafață de 350 mp602023/02/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102534 Predeal, nr. cad. 102534, în suprafață de 350 mp592023/02/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 101012 Predeal, nr. cad. 101012, în suprafață de 350 mp582023/02/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102543 Predeal, nr. cad. 102543, în suprafață de 350 mp
572023/02/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102546 Predeal, nr. cad. 102546, în suprafață de 490 mp
562023/02/28
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102547 Predeal, nr. cad. 102547, în suprafață de 350 mp
552023/02/28
Incheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată
și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
542023/02/28
Exprimarea acordului Consiliului Local al Orașului Predeal pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățămant preuniversitar din Orașul Predeal532023/02/28
Stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici/personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Predeal și serviciilor subordonate Consiliului Local Predeal, începând cu data de 1 ianuarie 2023522023/02/28
Aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Predeal 512023/02/28
Scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate502023/02/28
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2023492023/02/28
Asigurarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile, reprezentând costuri de sistematizare a terenului pentru obiectivul de investiții Proiect tip – Construire baze sportive Tip 1 din Orașul Predeal, Județul Brașov
482023/02/07
Modificarea și completarea HCL nr. 224/22.12.2021 472023/02/07
Aprobarea bugetului local al Orașului Predeal și al insituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2023
462023/02/07
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal, pentru luna februarie 2023452023/02/07
Incheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată
și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
442023/01/31
Aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială Predeal, Județul Brașov, având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Predeal
în cadrul proiectului “HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, COD MySmis 130963
432023/01/31
Aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajaţi în cadrul Primăriei Oraşului Predeal pe semestrul II al anului 2022
422023/01/31
Aprobarea planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001
412023/01/31
Scoaterea minorilor Hreniuc Matei Ștefan și Marinescu Ianis Florin din contractul de închiriere nr. 2794/04.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 5, ap. 11
402023/01/31
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 2729/03.03.2008392023/01/31
Actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L), situate în Oraşul Predeal, pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023382023/01/31
Dezmembrarea imobilului teren în suprafață de 2500 mp, înscris în CF 102919 Predeal, identificat cu nr. cadastral 102919, domeniu privat - proprietatea Orașului Predeal, în 2 loturi
372023/01/31
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal a imobilului teren înscris în CF 101657 Predeal, nr. cad. 101657, în suprafață de 350 mp 362023/01/31
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal a imobilului teren înscris în CF 100956 Predeal, nr. cad. 100956, în suprafață de 350 mp 352023/01/31
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal a imobilului teren înscris în CF 100170 Predeal, nr. cad. 100170, în suprafață de 350 mp 342023/01/31
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal a imobilului teren înscris în CF 100208 Predeal, nr. cad. 100208, în suprafață de 350 mp 332023/01/31
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal a imobilului teren înscris în CF 103808 Predeal, nr. cad. 103808, în suprafață de 206 mp 322023/01/31
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal a imobilului teren înscris în CF 100107 Predeal, nr. cad. 100107, în suprafață de 350 mp 312023/01/31
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal a imobilului teren înscris în CF 101833 Predeal, nr. cad. 101833, în suprafață de 350 mp 302023/01/31
Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal a imobilului teren înscris în CF 102545 Predeal, nr. cad. 102545, în suprafață de 350 mp 292023/01/31
Modificarea și completarea HCL nr. 124/29.11.2016 282023/01/31
Aprobarea calendarului de evenimente și activități organizate în anul 2023 pe raza Orașului Stațiune Predeal
272023/01/31
Aprobarea regulamentului privind îndrumarea, coordonarea și controlul asociațiilor de proprietari din Orașul Predeal și atestarea administratorilor de condominii262023/01/31
Aprobarea încheierii contractului de comodat privind folosinţa temporară de către conducerea Primăriei Predeal a autoturismului marca Peugeot
252023/01/31
Aprobarea încheierii contractului de comodat privind folosinţa temporară de către Salvamont Predeal a autoturismului marca Peugeot Rifter
242023/01/31
Aderarea Orașului Predeal la Asociația de Dezvoltare Durabilă „Curbura Carpaților” – Grup de Acțiune Locală
232023/01/31
Majorarea capitalului social al SC Altitudinea 1040 Predeal SRL și alte modificări privind administrarea societății
222023/01/31
Aprobarea Statutului actualizat al Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov pentru Zona Metropolitană Brașov212023/01/31
Modificarea și completarea HCL nr. 88/28.05.2021 202023/01/31
Aprobarea execuției bugetare pe anul 2022 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov192023/01/31
Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2023182023/01/31
Aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 454.663 mp, înscris în CF 103176 Predeal, , nr. cad. 103176, domeniu privat al Orașului Predeal în 9 (nouă) loturi172023/01/18
Aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de administrare nr. 279 din 01.05.2022, încheiat cu Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov
162023/01/12
Utilizarea excedentului anilor precedenţi aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2023 din bugetul Oraşului Predeal
152023/01/12
Aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului local al Oraşului Predeal din anii precedenţi
142023/01/12
Aprobarea modificării și completării regulamentului de funcționare și organizare
a sălii de sport și a terenului de sport din Orașul Predeal aprobat prin HCL nr. 125/29.11.2016
132023/01/12
Aprobarea rețelei școlare a UAT Predeal ce va funcționa în anul școlar 2023 – 2024122023/01/12
Prelungirea termenului contractelor de închiriere încheiate între Orașul Predeal și titularii contractelor de închiriere,
pentru locuințele sociale situate în Predeal, str. Poiana Narciselor
112023/01/12
Actualizarea componenței nominale a comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism (CTATU)
102023/01/12
Aprobarea modificării și completării HCL 135/26.10.2012 pentru interzicerea comercializării de produse alimentare și nealimentare prin rulote, chioșcuri și standuri,
pe întreaga suprafață a UAT Predeal, cu excepția locurilor special amenajate,
în forma modificată și completată prin HCL 132/23.07.2021
92023/01/12
Aprobarea rectificării CF 136879 Brașov, nr. top. 7183/1, în sensul radierii Primăriei Predeal și înscrierii Orașului Predeal la foaia de proprietate82023/01/12
Aprobarea dezmembrării imobilului teren înscris în CF 102737 Predeal, în suprafață de 740.916 mp, în 2 loturi72023/01/12
revocarea HCL 43/02.03.2022 62023/01/12
Incheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
52023/01/12
Aprobarea regulamentului pentru organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piațǎ în Orașul Predeal42023/01/12
Aprobarea regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de management al parcărilor free flow în zona de agrement Clăbucet - Predeal32023/01/12
Validarea dispoziţiei nr. 269/21.12.2022, având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2022
22023/01/12
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Predeal,
pentru luna ianuarie 2023
12023/01/12
Aprobarea raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor
pe anul 2022 – semestrul II și stabilirea măsurilor de optimizare a capacității de apărare împotriva inendiilor
2552022/12/16
Aprobarea rectificării bugetului local al orașului Predeal pentru anul 20222542022/12/16
Aprobarea rectificării bugetului local al orașului Predeal pentru anul 20222532022/12/16
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al oraşului staţiune Predeal, pentru luna decembrie 2022
2522022/12/16
Hotarari ale Consiliului Local Predeal230-2512022
Validarea dispoziţiei nr. 217/21.10.2022 având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20222292022/11/18
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal și al insituțiilor publice
și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2022
2282022/11/18
Hotarare a Consiliului Local Predeal2272022
Hotarare a Consiliului Local Predeal2262022
Aprobarea repartizării apartamentului A.N.L. cu 1 cameră, situat în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 12, ap. 2, demisol
2252022/11/18
Hotarare a Consiliului Local Predeal2242022
Hotarare a Consiliului Local Predeal2232022
Hotarare a Consiliului Local Predeal2222022
Aprobarea repartizării apartamentului A.N.L. cu 1 cameră, situat în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 10, ap. 16, et. 2
2212022/11/18
Hotarare a Consiliului Local Predeal2202022
Hotarare a Consiliului Local Predeal2192022
Aprobarea repartizării apartamentului A.N.L. cu 1 cameră, situat în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 3
2182022/11/18
Hotarare a Consiliului Local Predeal2172022
Hotarare a Consiliului Local Predeal2162022
Aprobarea repartizării apartamentului A.N.L. cu 2 camere, situat în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 12, ap. 3, demisol2152022/11/18
Hotarare a Consiliului Local Predeal2142022
Hotarare a Consiliului Local Predeal2132022
Aprobarea repartizării apartamentului A.N.L. cu 3 camere, situat în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 10, ap. 3, demisol
2122022/11/18
Aprobarea listei de repartizare în vederea atribuirii locuințelor pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L.), pe anul 2022, după soluționarea contestațiilor2112022/11/18
Hotarare a Consiliului Local Predeal2102022
Hotarare a Consiliului Local Predeal2092022
Hotarare a Consiliului Local Predeal2082022
Contractarea unei consultanțe financiare pentru restructurarea creditului în sold în sumă de 30.870.453,43 lei, la data de 30.09.2022, deschis la Banca Raiffeisen 2072022/10/20
Modificarea hotărârii consiliului local nr. 24 din 03.02.20222062022/10/20
Validarea Dispoziţiei nr. 213/17.10.2022 având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20222052022/10/20
Validarea Dispoziţiei nr. 202/26.09.2022 având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20222042022/10/20
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20222032022/10/20
Trecerea din proprietatea Statului Roman în proprietatea Orașului Predeal, domeniul privat, a imobilului teren intravilan înscris în CF 102961 Predeal, în suprafață de 493 mp și a imobilelor înscrise în CF nr. 102961-C1-U3 Predeal, respectiv 102961-C1-U2 Predeal, situate în Orașul Predeal, str. Mărășești, nr. 82022022/10/14
Incetarea contractului de închiriere nr. 3726/08.04.20092012022/10/14
Incetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 6116/11.05.20092002022/10/14
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3986/08.04.20091992022/10/14
introducerea unui membru membru în contractul de închiriere nr. 1387/02.02.20091982022/10/14
introducerea unui membru în contractul de închiriere nr. 4209/08.04.2009
1972022/10/14
Introducerea unui membru în contractul de închiriere nr. 3440/01.03.2018
1962022/10/14
Aprobarea regulametului de identificare a beneficiarilor de tichete sociale acordate drept stimulente educaționale pentru grădiniță
1952022/10/14
Modificarea art. 5 din HCL nr. 130/07.07.2022 1942022/10/14
Aprobarea schimbării destinației locuinței din Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38 din spațiu locativ în locuință de necesitate1932022/10/14
Desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “Mihail Săulescu” Predeal1922022/10/14
Aprobarea raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor
pe anul 2022 - semestrul I și stabilirea măsurilor de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor
1912022/10/14
Aprobarea regulilor și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor corelate cu nivelul și natura riscurilor locale, la nivelul UAT Predeal1902022/10/14
Aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor1892022/10/14
Desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al oraşului Predeal, Pîntea Ovidiu Gabriel, pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2021 – 31.12.20211882022/10/14
Incheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată
și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
1872022/10/14
Completarea HCL nr. 63 din 28.03.2022, în sensul completării anexei, cu terenul liber de sarcini, situat în Predeal, Cartierul Tineretului, Lotul 95, înscris în CF nr. 1816 Predeal, nr. cad. 1647, în suprafață de 490 mp categoria de folosință, curți construcții1862022/10/14
Aprobarea contului de execuție al bugetului local al Orașului Predeal aferent trimestrului II anul 20221852022/10/14
Aprobarea listei de priorități finale privind cererile de locuință pentru tineri, destinate închirierii (ANL), pe anul 2022, după soluționarea contestațiilor și aprobarea listei de repartizare în vederea atribuirii locuințelor pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L.)1842022/10/14
Exprimarea acordului Consiliului Local al Orasului Predeal pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “Eficienta energetica cladire publica str. Poiana Narciselor nr.14, Corp C1- Oras Predeal, jud. Brasov” prin “Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10- Fondul local, I.3 –Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale”1832022/10/14
Exprimarea acordului Consiliului Local al Orasului Predeal privind efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICA CENTRU DE PERMANENȚE ȘI AMBULANȚĂ PREDEAL, JUD.BRASOV” prin “Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10- Fondul local, I.3 –Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale”1822022/10/14
Alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna octombrie 2022
1812022/10/14
Hotarari ale Consiliului Local Predeal178-1802022
Aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajaţi în cadrul Primăriei Oraşului Predeal pe semestrul I al anului 2022
1772022/09/02
Introducerea unei minore ca membru în contractul de închiriere nr. 1393/02.02.2009,1762022/09/02
Modificarea anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la HCL nr. 130/07.07.2022 1752022/09/02
Acordul proprietarului fondului forestier, în vederea scoaterii definitive din fond forestier, a terenului identificat cu nr. cad. 103830, CF 103830 Predeal, în suprafață de 9.828 mp., pentru amenajarea unei pârtii de sanie și schi1742022/09/02
Modificarea și completarea HCL 162/11.08.2022 1732022/09/02
Aprobarea declanșării procedurilor în vederea vânzării directe a lotului 1, conform titlului executoriu constând în sentința civilă nr. 1270/CA/05.12.2019 a Tribunalului Brașov, pronunțată în dosar nr. 8301/62/2012, rămasă definitivă, pusă în executare silită, prin care se consfințește tranzacția încheiată în dosarul nr. 8301/62/2012 al Tribunalului Brașov, în sensul obligării la derularea și finalizarea procedurii de evaluare a terenului, obiect al cauzei, iar ulterior la vânzarea terenului, după obținerea Hotărârii Consiliului Local Predeal de aprobare a vânzării1722022/09/02
Aprobarea declanșării operațiunilor în vederea vânzării, în condițiile legii,
a imobilului înscris în CF 102617 Predeal, în suprafață de 800 mp conform actelor
și 801 mp din măsurători, așa cum sunt menționate în cartea funciară,
situat în Orașul Predeal, str. Mihai Eminescu, nr. 36B, proprietatea Orasului Predeal, respectiv întocmirea raportului de evaluare
1712022/09/02
Incheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
1702022/09/02
Aprobarea actului adiţional nr. 5 la contractul de delegare a gestiunii
Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018,
încheiat de AMDDTPBv cu operatorul de transport regional RATBV SA
1692022/09/02
Aprobarea documentației pentru “ACHIZIȚIE UTILAJE MULTIFUNCȚIONALE URBANE CU ACCESORII - VARĂ ȘI IARNĂ”
1682022/09/02
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Predeal, str. Libertății, nr. 71672022/09/02
Majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și teren pentru imobilul situat în Predeal, str. Mărășești, nr. 251662022/09/02
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20221652022/09/02
Aprobarea modificării HCL 39/02.03.2022 pentru aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetului local al Orașului Predeal din anii precedenți1642022/09/02
Alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna septembrie 2022
1632022/09/02
Intocmirea documentației în vederea obținerii aprobărilor pentru scoaterea
definitivă/ocuparea temporară a terenului din zona Vânatorul cu destinația de drum public pentru amenajarea acestuia în vederea deschiderii circulației publice și extinderea rețelelor de utilități publice
1622022/08/11
Schimbarea numelui titularului contractului de închiriere nr. 19538/07.12.20171612022/08/11
Introducere persoana ca membru în contract de închiriere
1602022/08/11
Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Predeal și a unui membru supleant pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului de directori și directori adjuncți, sesiunea iunie – octombrie 20221592022/08/11
Incheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată
și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
1582022/08/11
Aprobarea plății sistemului de management al parcărilor Free-Flow în zona de agrement Clăbucet1572022/08/11
Aprobarea transferului sumelor reprezentând fondul de conservare și regenerare a pădurilor, fondul de accesibilizare a fondului forestier și a fondului de conservare și regenerare a pădurilor, conform Ordinului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1123/21.07.2015, de la Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA către Orașul Predeal și Direcția Silvică Brașov – Ocolul Silvic Brașov
1562022/08/11
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent perioadei 01 aprilie – 09 iunie 2022 pentru administrarea fondului forestier proprietatea Orașului Predeal
de către Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA
1552022/08/11
Aprobarea participării la ”Programul pentru creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”1542022/08/11
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 2808/04.03.20081532022/08/11
Aprobarea rectificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20221522022/08/11
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local
al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna august 2022
1512022/08/11
Hotarari ale Consiliului Local Predeal139-1502022
Aprobarea listei de priorități privind cererile de locuință pentru tineri,
destinate închirierii (ANL), pe anul 2022
1382022/07/13
Hotarari ale Consiliului Local Predeal123-1372022
Aprobarea contului de execuție al bugetului local al Orașului Predeal aferent trimestrului I anul 20221222022/07/07
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna iulie 20221212022/07/07
Aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2022
1202022/06/21
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna iunie 2022
1192022/06/21
Modificarea și completarea HCL 132/23.07.2021 1182022/05/30
Revocarea HCL nr. 87/21.04.2022 1172022/05/30
Introducere membri în contractul de închiriere nr. 3944/20.04.2011
1162022/05/30
Rețeaua școlară a localității Predeal ce va funcționa în anul școlar 2022 - 20231152022/05/30
Aprobarea aderării la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Apă Canal Constanța a Comunei Nicolae Bălcescu, Județul Constanța1142022/05/30
Aprobarea dezmembrării imobilului-teren aparținând domeniul privat al Orașului Predeal, înscris in CF 103800 Predeal, nr. cad. 103800, în 5 (cinci) loturi1132022/05/30
Actualizarea nomenclatorului stradall1122022/05/30
Punerea la dispoziția Comisiei Locale pentru aplicarea Legilor Fondului Funciar Predeal și a Comisiei de Aplicare a Legii nr. 10/2001 a unor imobile terenuri - proprietatea Orașului Predeal1112022/05/30
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
1102022/05/30
Vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 664 mp si 75 mp,
situate în Predeal, zona Centru, B-dul Mihail Săulescu, nr. 117A, Județul Brașov
1092022/05/30
Modificarea și completarea HCL nr. 113 din data de 23.07.2021 pentru predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții CNI SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire baze sportive Tip 1 din Orașul Predeal , Județul Brașov

1082022/05/30
Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a documentației obiectivului de investiții “Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, str. Libertății,
Oraș Predeal, Județul Brașov”
1072022/05/30
Aprobarea documentației “Achiziție utilaj unimog, utilaj bobcat și autovehicul multifuncțional cu accesorii-vară și iarna”
1062022/05/30
Validareadispoziției nr. 128/15.05.2022 având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20221052022/05/30
Validarea dispoziției nr. 115/02.05.2022 având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 20221042022/05/30
Validarea dispoziției nr. 106/27.04.2022 având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2022
1032022/05/30
Hotarari ale Consiliului Local Predeal97-1022022
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna mai 2022
962022/05/12
Hotarari ale Consiliului Local Predeal73-952022
Dezmembrarea imobilului teren în suprafață de 711.139 mp., înscris în CF 101699 Predeal, identificat cu nr. cadastral 101699, domeniu privat - proprietatea Orașului Predeal, în 2 loturi și înscrierea acestora în CF
722022/03/28
Aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în Orașul Predeal712022/03/28
Aprobarea actelor justificative pentru accesul la locuință și a actelor justificative pentru ierarhizarea prin punctaj, în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii702022/03/28
Aprobarea listei de priorități finală, pe anul 2021, în vederea repartizării locuințelor sociale, după soluționarea contestațiilor
692022/03/28
Introducerea domnului Atodiresei Vasile și a minorei Alexe Sophie ca membri în contractul de închiriere nr. 3738/08.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Unirii, nr. 18
682022/03/28
Introducerea domnului Necula Vasile, a doamnei Necula Stela
și a minorei Necula Denisa - Gabriela ca membrii în contractul de închiriere nr. 3439/01.03.2018, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 17
672022/03/28
Introducerea minorei Mătușac Ioana - Teodora
ca membru în contractul de închiriere nr. 3441/01.03.2018,
pentru locuinţa situată în Predeal, str. Ștefan cel Mare, nr. 15
662022/03/28
Scoaterea doamnei Strîmbei Ioana din contractul de închiriere nr. 1385/02.02.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 2, ap. 2
652022/03/28
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 11074/02.09.2009, încheiat între Orașul Predeal și domnul Galiș Florin, pentru locuința situată în Predeal,
Șos. Timișul de Sus, nr. 17, din Galiș Florin în Galiș Anișoara,
în urma decesului titularului de contract
642022/03/28
Aprobarea listei terenurilor libere de sarcini, situate în Predeal,
Cartierul Tineretului, în vederea atribuirii în folosință gratuită
conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuințe proprietate personală
632022/03/28
Aprobarea schimbului folosinței terenului între lotul nr. 14, înscris în CF 1816 Predeal, nr. cad. 1566, atribuit conform Legii nr. 15/2003 prin contractul de dare în folosință gratuită nr. 963/23.01.2007, către Vlad Marius Nicolae și lotul nr. 69, înscris în CF 1816 Predeal, nr. cad. 1621, aflat la dispoziția Orașului Predeal
622022/03/28
Aprobarea cererii d-lui Ionescu Claudiu de renunțare la folosința terenului atribuit în baza Legii 15/2003, teren înscris în CF nr. 766 Baciu, nr. top. 2111/3/1/b/7/2 și încetarea contractului de dare în folosință gratuită nr. 1294/29.01.2007, prin acordul părților612022/03/28
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora602022/03/28
Aprobarea programului de aprovizionare a populației cu principalele produse alimentare și nealimentare raționalizate, în caz de mobilizare sau război592022/03/28
Aprobarea începerii procedurilor legale în vederea vânzării imobilelor terenuri înscrise în CF 103608 Predeal, CF 103609 Predeal, CF 103610 Predeal, CF 169009 Brașov, nr. cad. 103608, 103609, 103610, respectiv nr. cad. 169009, aflate în domeniul privat al UAT Predeal582022/03/28
Aprobarea începerii procedurilor legale în vederea vânzării a imobilului teren
înscris în CF 103587 Predeal, nr cad. 103587, aflat în domeniul privat al UAT Predeal
572022/03/28
Vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 664 mp si 75 mp, situate în Predeal, zona Centru, B-dul Mihail Săulescu, nr. 117A, Județul Brașov562022/03/28
Încheierea contractului de administrare a fondului forestier proprietatea Orașului Predeal cu Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov552022/03/28
Aprobarea încetării contractului de administrare nr. 3500/28.12.2018, așa cum a fost modificat și completat prin actele adiționale ulterioare, încheiat cu Ocolul Silvic al Orașului Râșnov R.A. 542022/03/28
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent perioadei ianuarie – martie 2022, privind administrarea fondului forestier proprietatea Orașului Predeal de către Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA 532022/03/28
Aprobarea modificării regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale Predeal522022/03/28
Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Predeal512022/03/28
Validarea dispoziției nr. 53/04.03.2022, având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pe anul 2022502022/03/28
Darea în administrare a fondului forestier proprietatea UAT Predeal către Direcția Silvică Brașov, prin Ocolul Silvic Brașov492022/03/21
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru data de 21.03.2022482022/03/21
Revocarea parțială a HCL nr. 207/22.12.2021

472022/03/16
Încetarea mandatului de consilier local al domnului Ungureanu Marcel prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta

462022/03/16
Modificarea si completarea HCL nr. 42 din 02.03.2022 pentru aprobarea bugetului local al Orasului Predeal pentru anul 2022

452022/03/16
Aprobarea cuantumului și numărul de burse școlare aferente anului școlar 2021-2022, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul UAT Predeal

442022/03/02
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora
432022/03/02
Aprobarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2022422022/03/02
Aprobarea modificării HCL nr. 3 din data de 31.01.2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetului local al Oraşului Predeal din anii precedenţi412022/03/02
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local
al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna martie 2022
402022/03/02
Aprobarea întocmirii și ținerii la zi a Registrului Agricol al Orasului Predeal în perioada 2022-2024
382022/02/14
Modificarea și completarea HCL nr. 178/05.11.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție “Extindere şi reabilitare rețea canalizare strada Eroilor 2 şi str Liviu Rebreanu, Oraş Predeal, judetul Braşov”372022/02/14
Modificările și completările HCL nr. 184 din data de 05.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Realizare canalizare,statie de epurare şi renovare sursa de apa Lamba-Timisu de Jos, oras Predeal, jud.Brasov”362022/02/14
Modificările și completările HCL nr. 181 din data de 05.11.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Pod ce face legatura intre DN1 si strada Teleferic si traverseaza paraul Polistoaca la Predeal“


352022/02/14
Modificarea și completarea HCL nr. 183 din data de 05.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Realizare retea canalizare şi stație de epurare Timişu de Sus”


342022/02/14
Modificarea și completarea HCL nr. 182 din data de 05.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Asfaltare strazi cartierul Tineretului, oras Predeal, jud. Brasov”

332022/02/14
Modificarea și completarea HCL nr. 180/05.11.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție “Pod peste raul Prahova ce face legatura intre DN1 si strada Alexandru I.Cuza, Oras Predeal”
322022/02/14
Modificarea și completarea HCL nr. 179/05.11.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție “Reparație capitală strada Nicolae Bălcescu, Oraş Predeal, județul Braşov”
312022/02/14
Prelungirea contractului de mandat al d-lui Damian Alexandru în funcţia de administrator al SC Altitudinea 1040 Predeal SRL
302022/02/14
Prelungirea contractului de închiriere pentru locaţia sediului social al SC Altitudinea 1040 Predeal SRL292022/02/14
Scoaterea d-nei Nărea Sandra Elena din contractul de închiriere nr. 1388/02.02.2009, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 7, ap. 4

282022/02/14
Dezmembrarea imobilului teren in suprafata de 8.229 mp., înscris în CF 102698 Predeal, identificat cu nr. cadastral 102698, domeniu privat - proprietatea Orașului Predeal, în 6 loturi

272022/02/14
Aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei Oraşului Predeal
262022/02/14
Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Predeal 252022/02/14
Declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local pentru terenurile aferente obiectivelor Stație de Tratare a apei potabile Valea Azugii și Rezervor Susai (parțial – 325 mp din suprafața totală de 1544 mp) din cadrul investiției ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța în perioada 2014-2020”242022/02/03
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local
al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna februarie 2022
232022/02/03
Actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L), situate în Oraşul Predeal, pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022222022/01/31
Aprobarea planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001212022/01/31
Aprobarea raportului pentru activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajaţi în cadrul Primăriei Oraşului Predeal pe semestrul II al anului 2021202022/01/31
Introducerea dnei Pogonescu Ioana-Camelia ca membru în contractul de închiriere nr. 4122/08.04.2009, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Mihail Săulescu, nr. 10
192022/01/31
Modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3917/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și domnul Bulău Aurel, pentru locuința situată în Predeal, str. Liviu Rebreanu, nr. 7, din Bulău Aurel în Bulău Marius, în urma decesului titularului de contract
182022/01/31
Aprobarea listei de priorități pe anul 2021, în vederea repartizării locuințelor sociale
172022/01/31
Aprobarea cererii de renunțare la dreptul de folosință gratuită asupra imobilului teren obiect al contractului nr. 1324/29.01.2007, încheiat în baza Legii 15/2003
162022/01/31
Trecerea imobilului teren înscris în CF 103730 Predeal, nr. cad. 103730, în suprafață de 364 mp, din domeniul privat al UAT Predeal, în domeniul privat al Statului Român
152022/01/31
Trecerea imobilului teren înscris în CF 103729 Predeal, nr. cad. 103729, în suprafață de 366 mp, din domeniul privat al UAT Predeal,
în domeniul privat al Statului Român
142022/01/31
Modificarea şi completarea HCL 122/29.11.2016 privind regulamentul taxelor speciale pentru activităţi prestate de Serviciul Public Comunitar local de Evidenţă a Persoanelor
132022/01/31
Aprobarea calendarului de evenimente și activități organizate în anul 2022 pe raza Orașului Stațiune Predeal122022/01/31
Aprobarea execuției bugetare pe anul 2021 pentru fondul forestier proprietatea Orașului Predeal, administrat de Ocolul Silvic al Orașului Râșnov RA
112022/01/31
Aprobarea regulamentului de atribuire şi folosire a locurilor de parcare în parcările de reședinţă din Oraşul Predeal102022/01/31
Încheierea contractelor de asistență juridică în vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora92022/01/31
Aprobarea achiziției serviciilor de consultanță/asistență/reprezentare în vederea susținerii intereselor Orașului Predeal, prin primar, pentru contractarea unui împrumut de către UAT Oraș Predeal la bănci comerciale și Ministerul Finanțelor Publice82022/01/31
Aprobarea modificării și completării HCL nr. 121/2016, modificat și completat prin HCL nr. 96/2021, în sensul modificării și completării Cap. IV și Cap. V din regulamentul privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul Orașului Predeal72022/01/31
Validarea dispoziţiei nr. 1/04.01.2022 având ca obiect acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, înregistrat la data de 31.12.202162022/01/31
Validarea dispoziţiei nr. 162/22.12.2021 și a dispoziţiei nr. 163/27.12.2021 având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2021
52022/01/31
Utilizarea excedentului anilor precedenţi aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2022 din bugetul Oraşului Predeal

42022/01/31
Aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului bugetului local al Oraşului Predeal din anii precedenţi
32022/01/31
Aprobarea completării contractului de administrare nr. 3500/28.12.2018, așa cum a fost modificat prin actul adițional din 24.05.2019, încheiat cu Ocolul Silvic al Orașului Râșnov R.A.
22022/01/07
Alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local al Oraşului Staţiune Predeal, pentru luna ianuarie 202212022/01/07

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Predeal

Titlu proiectNumărAnDocument
RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea majorarii cofinantarii de la bugetul local a obiectivului de investitie “Modernizare strazi-orasul Predeal – etapa II”, proiect finantat prin PNDL
64532023
REFERAT DE APROBARE
Privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local a obiectivului de investitie “Modernizare strazi-orasul Predeal – etapa II”, proiect finantat prin PNDL
64522023
Proiect de Hotarare privind aprobarea majorarii cofinantarii de la bugetul local a obiectivului de investitie “Modernizare strazi-orasul Predeal – etapa II”, proiect finantat prin PNDL
64512023
Proiect de Hotarare privind aprobarea modificarii si actualizarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 16/46300/05.11.2009 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Apa – Canal Constanta”62762023
Proiect de Hotarare privind aprobarea actului aditional nr.8 la Contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubritate nr. 29/6604/18.04.2017 privind modificarea tarifelor de prestatie62432023
Proiect de Hotarare privind intocmirea documentatiei in vederea obtinerii aprobarilor pentru scoaterea definitiva din fond forestier a suprafetei de 552 mp din str.Schiorilor care se suprapune partial cu fondul forestier proprietate publica a Statului Roman

62252023
Proiect de Hotarare privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 5153/29.05.2006, încheiat între Orașul Predeal și doamna Simion Andreea, pentru locuința A.N.L. situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 15, ap. 4, din Simion Andreea în Simion Miruna - Elena61832023
Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 16677/31.10.2022, încheiat între Orașul Predeal și doamna Frigescu Steluța pentru locuința de necesitate situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38 61722023
Proiect de Hotarare privind încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 7592/05.05.2017, încheiat între Oraşul Predeal şi S.C. I.D.S. LABORATORIES SRL, preluat de ELITE MEDICAL S.R.L.
61652023
PROCEDURĂ de acordare a scutirii impozitului/taxei pe clădiri conform art. 456 alin. (2) lit.a) șiimpozitului/taxei pe teren conform art. 464 alin (2) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
2023
TABLOUL cuprinzând cotele, valorile imozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul local al Oraşului Predeal, în limitele şi în condiţiile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare
2023
REGULAMENT PRIVIND ADOPTAREA TAXELOR SPECIALE2023
Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 202459562023
Proiect de Hotarare privind aprobarea declansarii procedurilor in vederea schimbului imobiliar a unei suprafete de aproximativ 730 mp din imobilul-teren inscris in CF nr.103929 avand suprafata totala de 329.515mp, proprietatea privata a Orasului Predeal si a unei suprafete de teren de aproximativ 515 mp din imobilul teren inscris in CF nr. 101244 Predeal, in suprafata totala de 3136mp, proprietatea lui SC „PAVCRIB CLABUCET SOSIRE SRL” PREDEAL, ce urmeaza a fi dezmembrata, contractul de schimb se va realiza in echivalent valoric ce urmeaza a se definitiva in urma administrarii expertizei evaluare52432023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100523 Predeal, nr. Cad. 100523, în suprafață de 510 mp.
48272023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100504 Predeal, nr. Cad. 100504, în suprafață de 350 mp.
48202023
Proiect de Hotarare privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3917/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și domnul Bulău Marius, pentru locuința situată în Predeal, str. Liviu Rebreanu, nr. 7, din Bulău Marius în Stancu Andreea – Florentina46532023
INFORMARE Către Consiliul Local Predeal
46492023
Proiect de Hotarare privind aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare și a actelor justificative pentru întocmirea listei de priorități, în vederea repartizării locuințelor sociale46422023
Proiect de Hotarare privind introducerea domnului Melinte Ioan Gabriel ca membru în contractul de închiriere nr. 2619/04.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 4, ap. 1246362023
Proiect de Hotarare cu privire la initierea proiectului de Hotarare pentru aprobarea Studiului de fundamentare privind concesionarea de lucrari pentru realizarea obiectivului „Pârtie sanie de vară” in orasul Predeal46202023
Proiect de Hotarare cu privire la anularea actului aditional nr. 2, inregistrat sub nr. 4727/25.03.2021, la contractul de dare in folosinta gratuita nr.987/23.01.2007, incetarea efectelor HCL nr.18/12.02.2021 si repunerea in situatia anterioara a contractului de dare in folosinta gratuita nr.987/23.01.200745952023
Proiect de Hotarare cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102514 Predeal, nr. Cad. 102514, în suprafață de 350 mp.
45342023
- Proiect de Hotarare privind aprivind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2023.

- ANEXE
44632023
Proiect de Hotarare privind aprobarea cererii d-lui Ciobanu Nicoleta Delia de renuntare la folosinta terenuiui atribuit in baza Legii nr.15/2003, teren inscris in CF 1816, nr. cad. 1634 si incetarea contractului de dare in folosinta gratuita nr.483/15.01.2007, prin acordul partilor.44572023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102525 Predeal, nr. Cad. 1614, în suprafață de 350 mp.
43272023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102507 Predeal, nr. Cad. 1583, în suprafață de 547 mp.
43222023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102512 Predeal, nr. Cad. 1591, în suprafață de 350 mp.
43162023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102513 Predeal, nr. Cad. 1592, în suprafață de 350 mp.
43122023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102523 Predeal, nr. Cad. 1610, în suprafață de 350 mp.
43092023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100261 Predeal, nr. Cad. 100261, în suprafață de 350 mp.
42932023
Proiect de Hotarare privind aprobarea declansarii procedurilor in vederea vanzarii ,in conditiile legii, a imobilului inscris in CF 102961-C1-U3 Predeal, proprietatea orasului Predeal42562023
Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarea suprafetei imobilului inscris in CF 100074 Predeal, aflat pe str. Caprioarei, nr. 26, loc. Predeal, de la 611 mp la 575 mp conform PAD si incheierea unui act aditional la contractul de concesiune 2777/27.06.199542282023
ACTE JUSTIFICATIVE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI SOLICITANTULUI PENTRU ACORDAREA UNEI LOCUINŢE SOCIALE
2023
CRITERII DE ACCES la o locuinţă socială
2023
REGULAMENT privind repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din orasul Predeal
2023
Proiect de Hotarare privind aprobarea declansarii operatiunilor in vederea vanzarii ,in conditiile legii, a imobilului inscris in CF nr. 10299239772023
Proiect de Hotarare privind aprobarea declansarii procedurilor in vederea vanzarii ,in conditiile legii, a imobilului inscris in CF 103175 Predeal, proprietatea orasului Predeal39212023
Proiect de Hotarare privind aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare și a actelor justificative pentru întocmirea listei de priorități, în vederea repartizării locuințelor sociale32352023
Proiect de Hotarare privind aprobarea contractelor cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice, juridice si asociatii de proprietari/locatari din Orasul Predeal31522023
Proiect de Hotarare privind exprimarea acordului Consiliului Local al Orasului Predeal pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Predeal, Judetul Brasov”, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor, in vederea depunerii in cadrul PNRR- Componenta 15- Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe30372023
Proiect de Hotarare privind modificarea Regulamentului de salubritate al Orasului Predeal aprobat prin HCL nr. 41/24.06.2019 si modificat prin HCL nr. 89/28.05.202130002023
Proiect de Hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare si a contractului de furnizare/prestare în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de apă şi canalizare "Apă-Canal Constanţa" şi în care işi desfăşoară activitatea operatorul regional RAJA S.A. Constanţa26992023
Proiect de Hotarare privind asigurarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor neeligibile, reprezentand costuri de sistematizare a terenului pentru obiectivul de investitii Proiect tip – Construire baze sportive Tip 1 din orasul Predeal , judetul Brasov 19172023
ACTE JUSTIFICATIVE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI SOLICITANTULUI PENTRU ACORDAREA UNEI LOCUINŢE SOCIALE
2023
CRITERII DE ACCES la o locuinţă socială
2023
REGULAMENT privind repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din orasul Predeal
2023
Proiect de Hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială Predeal, județul Brașov, având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Predeal în cadrul proiectului “ HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, COD MySmis 13096315832023
Proiect de Hotarare privind aprobarea modificarii Statutului si a Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Apa – Canal Constanta”14032023
INFORMARE Către Consiliul Local Predeal
11432023
Proiect de Hotarare privind scoaterea minorilor Hreniuc Matei Ștefan și Marinescu Ianis Florin din contractul de închiriere nr. 2794/04.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 5, ap. 1111342023
Proiect de Hotarare privind introducerea domnului Vasiu Adrian ca membru în contractul de închiriere nr. 2859/04.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 5, ap. 1811282023
Proiect de Hotarare privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 2729/03.03.2008, încheiat între Orașul Predeal și domnul Mureșan Ioan, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 15, din Mureșan Ioan în Mureșan Ana, în urma decesului titularului de contract și scoaterea din contract a domnului Ioan11012023
Proiect de Hotarare privind actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L) situate în Oraşul Predeal, pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.202310882023
Proiect de Hotarare privind acordarea unor facilitati anumitor categorii de persoane pe mijloacele de transport public local de calatori-2023
Proiect de Hotarare privind prelungirea termenului contractelor de închiriere încheiate între Orașul Predeal și titularii contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Predeal, str. Poiana Narciselor1042023
Proiect de Hotarare privind rețeaua școlară a localității Predeal ce va funcționa în anul școlar 2023 - 2024197802022
Proiect de Hotarare privind introducerea doamnei Popa Elena și a doamnei Zaatouti Lala - Hayate ca membri în contractul de închiriere nr. 2775/03.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 7193952022
Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind indrumarea, coordonarea si controlul asociatiilor de proprietari din Orasul Predeal si atestarea administratorilor de condominii192372022
Proiect de Hotarare privind stabilirea si sanctionarea faptelor de inculcare a normelor in domeniul gospodăririi localității, intretinerii curățeniei, a ordinii si liniștii publice in Orașul Predeal57522022
Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului local al Orasului Predeal pentru anul 2022 in forma initiala cum a fost depus pentru dezbaterea publica34902022
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al Orasului Predeal pentru anul 202231632022
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a laxelor speciale pentru anul 2022168392021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 1 din HCL nr. 88/28.05.2021, privind acordarea unor facilitati anumitor categorii de persoane, pe mijlocele de transport public local de călători utilizate de către Societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Orașului Predeal134882021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea contractelor de asistență juridică in vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora134802021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Orașului Predeal pentru luna septembrie 2021134772021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării imobilului proprietatea orașului Predeal, inscrisa in CF 102275 si înscrierea in CF a imobilelor rezultate din dezmembrare.134092021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării imobilului proprietatea orașului Predeal, inscrisa in CF 103084 si inscrierea in CF a imobilelor rezultate din dezmembrare.133952021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF 101946 Predeal133762021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind contractarea unui împrumut intern în valoare de 8.000.000 lei pentru finalizarea obiectivului de investiții "Centru de agrement și SPA Predeal".133692021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unui contract de servicii de consultanță în gestiunea financiară în vederea evaluării resurselor financiare, precum și indentificarea surselor de capital de la bănci comerciale în scopul finalizării obiectivului de investiții "Centru de agrement și SPA Predeal".133662021
PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind continuarea lucrărilor pentru rest de executat din cadrul proiectului “Centru de agrement si SPA Predeal”2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2021133312021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea Dispoziției nr. 105/21.09.2021 având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pe anul 2021.132722021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în plată de către SC EDIFICIA SERV SRL în sumă de 224.457 lei pentru stingerea creanței pe care orașul Predeal o are împotriva SC EDIFICIA SERV SRL.132692021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3895/20.04.2011, încheiat între Orașul Predeal și domnul Agapie Teodor, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 11, ap. 23 din Agapie Teodor în Agapie Ionel și scoaterea domnului Agapie Teodor din contractul de închiriere131822021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea apartenenței la domeniul privat al orașului Predeal-prima înscriere aimobilului înscris in Cf 131875 Brasov, nr.top (13589/2/2/2,2/2/1,13589/2/2/2/2/2/2/2)73, (13589/2/2/2/2/2/1.13589/2/2/2/2,2/2/2)/4 din Predeal,localitatea Timisu de Sus,str.Tractorului si revocarea HCL 140/2021131342021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea HCL 125/2015130692021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 2726/03.03.2008, încheiat între Orașul Predeal și domnul Cristea Victor, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 1, ap. 7, din Cristea Victor în Cristea Tatiana, în urma decesului titularului de contract129742021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind introducerea domnului Costea Nicolae Marian ca membru în contractul de închiriere nr. 2721/04.03.2008 pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 8129702021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “ Mihail Săulescu ” Predeal129662021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al Orasului Predeal pentru anul 20212021

Skip to content