Proiecte hotărâri

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Predeal

Titlu proiectNumărAnDocument
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL Privind majorarea cu 10% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 a salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Predeal şi din instituţiile şi serviciile publice de interes local, începând cu data de 1 iunie 202488692024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea întocmirii documentației în vederea vânzării, prin licitație publică, a locuinței situată în imobilul din Predeal, str. Liviu Rebreanu, nr. 7, înscrisă în CF nr. 103465-C1-U1 Predeal, deținută cu contract de închiriere nr. 3917/08.04.2009 de către doamna Stancu Andreea - Florentina 84412024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea listei de priorități finale privind cererile de locuință pentru tineri, destinate închirierii (ANL), pe anul 2024, după soluționarea contestațiilor și aprobarea listei de repartizare în vederea atribuirii locuințelor pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L.)83772024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 4044/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și doamna Pîrcălabu Bernaveta, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 17, din Pîrcălabu Bernaveta în Pîrcălabu Cecilia 83492024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind scoaterea doamnei Bogdan Nicoleta din contractul de închiriere nr. 3902/20.04.2011, încheiat între Orașul Predeal și domnul Bogdan Sorin – Costel, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 9, ap. 383462024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind scoaterea domnului Crăciun Gheorghe din contractul de închiriere nr. 17969/02.12.2013, încheiat între Orașul Predeal și doamna Hreniuc Claudia, pentru locuința situată în Predeal, str. Plăieșilor, nr. 4A, în urma decesului și introducerea minorei Hreniuc Maria – Ioana – Sofia ca membru în contract83432024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea inceperii demersurilor pentru inscrierea in Cartea Funciara a Documentatiei cadastrale de alipire, intocmita de ing. Boariu Lucian si avizata de O.C.P.I. Brasov prin Referat de admiterela la cerere Nr. 72715 din 17.04.2024, pentru imobilele proprietatea Orasului Predeal, situate in Timisul de Sus, Str.Tractorului, identificate prin:
- nr. cad. 104105, inscris in Cartea Funciara Nr. 104105 – Predeal;
- nr. cad. 104110 inscris in Cartea Funciara Nr. 104110 – Predeal;
- nr. cad. 104129 inscris in Cartea Funciara Nr. 104129 – Predeal;
- nr. cad. 104130 inscris in Cartea Funciara Nr. 104130 – Predeal;
- nr. cad. 104131 inscris in Cartea Funciara Nr. 104131 – Predeal.
68452024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea inceperii demersurilor pentru inscrierea in Cartea Funciara a Documentatiei cadastrale de alipire, intocmita de ing. Dragomir Cherhat Cristian-Viorel si avizata de O.C.P.I. Brasov prin Referat de admiterela la cerere Nr. 43317 din 07.03.2024, pentru imobilele proprietatea Orasului Predeal, identificate prin nr. cad. 103961, inscris in Cartea Funciara Nr. 103961 – Predeal si nr. cad. 104011 inscris in Cartea Funciara Nr. 104011 – Predeal.66982024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind introducerea domnului Avram Marius ca membru în contractul de închiriere nr. 4209/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și doamna Marin Elena, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos nr. 1760832024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea listei de priorități privind cererile de locuință pentru tineri, destinate închirierii (ANL), pe anul 202456172024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind scoaterea doamnei Stoian Maria din contractul de închiriere nr. 3983/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și domnul Stoian Ștefan, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 25, în urma decesului 56142024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea schimbului de locuințe între locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 7, ap. 8, deținută cu contractul de închiriere nr. 11407/20.10.2010 de doamna Man Elena și locuința vacantă situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 7, ap. 5 și introducerea domnului Man Cristian ca membru în contractul de închiriere56112024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind scoaterea doamnei Suson (fostă Epuraș) AnaMaria – Irina și a minorei Epuraș Maria – Loredana din contractul de închiriere nr. 6870/14.04.2016 pentru locuința situată în Predeal, str. Mihail Săulescu nr. 78 și introducerea doamnei Epuraș Ancuța – Gabriela ca membru în contract56072024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 17969/02.12.2013, încheiat între Orașul Predeal și doamna Stan Ida, pentru locuința situată în Predeal, str. Plăieșilor, nr. 4A, din Stan Ida în Hreniuc Claudia56032024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 15515/02.10.2023, încheiat între Orașul Predeal și doamna Opincă Steluța pentru locuința de necesitate situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38 56002024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3848/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și doamna Scânteie Alisa, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 45, din Scânteie Alisa în Iovu Dan55942024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav,angajaţi în cadrul Primăriei oraşului Predeal pe semestrul II al anului 2023
46312024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea perioadei de depunere a actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului pentru acordarea unei locuințe sociale, în vederea întocmirii listei de priorități pe anul 2024 și pentru repartizarea locuințelor sociale45992024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a Orasului Predeal ca proprietar asupra unui numar de 8 imobile situate in Orasul Predeal, Timisul de Sus – Poiana lui Manole f.n. si radierea Consiliului Local Predeal, intrucat Unitatea Administrativ Teritoriala este singura autoritate publica locala cu personalitate juridica.41032024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind extinderea locuinței situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 15, deținută cu contract de închiriere nr. 4045/08.04.2009 de doamna Pantilimon Monica cu spațiul locativ vacant situat în același imobil38872024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind trecerea din proprietatea Statului Roman in proprietatea Orasului Predeal - domeniul privat, a imobilul inscris in C.F. Nr. 105848 – SACELE, identificat prin Nr. Top. 2083/1, 2084/1, 2085/1, in suprafata de 763,00 mp, situat in Orasul Predeal, Timisul de Jos - Dambul Morii, Str. Fagului f.n.36532024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind trecerea din proprietatea Statului Roman in proprietatea Orasului Predeal - domeniul privat, a cotei de 1/2, aferenta apartamentului nr.1, din imobilul inscris in C.F. Nr. 115399 – Brasov, identificat prin Nr. Top. 13587/2-13588/2, in suprafata de 2.225,00 mp, situat in Orasul Predeal, Timisul de Sus - Str. Tractorului f.n.36482024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind introducerea doamnei Pîrcălabu Cecilia ca membru în contractul de închiriere nr. 4044/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și doamna Pîrcălabu Bernaveta, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 1732052024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind introducerea doamnei Farcaș Anișoara ca membru în contractul de închiriere nr. 1398/02.02.2009 pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 7, ap. 1832022024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 6868/27.04.2018, încheiat între Orașul Predeal și domnul Țapu Gigel, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 8, ap. 1431992024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind extinderea locuinței situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 23, deținută cu contract de închiriere nr. 4048/08.04.2009 de doamna Bichineț Catinca cu spațiul locativ vacant situat în același imobil31952024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind compensarea sumelor achitate de doamna Bichineț Catinca, titular al contractului de închiriere nr. 4048/08.04.2009, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 23, pentru reparațiile efectuate la locuința pe care o deține cu contract de închiriere cu chiriile care vor fi debitate începând cu data cu data de 01.04.202431912024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL Pentru completarea HCL nr. 15/25.01.2024 privind actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L) situate în Oraşul Predeal, pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.202424892024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea inscrierii in Cartea Funciara, a Orasului Predeal ca proprietar al imobilului inscris in C.F. Nr. 176332 Brasov, cu Nr. Top. 13345/3, in suprafata de 2.311 mp si radierea Primariei Predeal, intrucat Unitatea Administrativ Teritoriala este singura autoritate publica locala cu personalitate juridica.22502024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea inscrierii in Cartea Funciara, a Orasului Predeal ca proprietar al imobilului inscris in C.F. Nr. 118737 Brasov, cu Nr. Top. 13346/1/3, in suprafata de 2.088 mp si radierea Primariei Predeal, intrucat Unitatea Administrativ Teritoriala este singura autoritate publica locala cu personalitate juridica.22462024
PROIECT DE HOTARÂRE privind aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a Documentatiei cadastrale de dezmembrare in sase loturi, intocmita de ing. Boariu Lucian si avizata de O.C.P.I. Brasov, pentru imobilul proprietatea Orasului Predeal, identificat prin nr. cad. 104048, inscris in Cartea Funciara Nr. 104048 Predeal.21732024
PROIECT DE HOTARÂRE privind diminuarea suprafetei de teren inscris in CF 102250 Predeal, nr. cadastral 102250, proprietatea Orasului Predeal, de la suprafata de 893 mp la suprafata de 861 mp conform documentatiei intocmita de expert ing. Dragomir Cherhat Cristian Viorel
20992024
PROIECT DE HOTARÂRE privind modificarea regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare si atribuire a terenurilor in baza legii nr. 15/2003, pentru sprijinul acordat tinerilor in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a criteriilor suplimentare de selectie a solicitantilor de terenuri aprobat prin Hotararea Consiliului Local Predeal nr. 192/26.06.2023
2024
PROIECT DE HOTARÂRE privind trecerea din proprietatea Statului Roman in proprietatea Orasului Predeal - domeniul privat, a imobilul inscris in Registrul de Transcriptiuni Inscriptiuni al B.C.P.I. Brasov, la pozitia 7 din 1963, situat in Orasul Predeal, Str. T. Vladimirescu, Nr. 22, in suprafata de 950 mp.15442024
PROIECT DE HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea Executiei bugetare pe anul 2023 pentru fondul forestier proprietatea Orasului Predeal administrat de Directia Silvica Brasov prin Ocolul Silvic Brasov
14222024
PROIECT DE HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase pusa in valoare pentru productia anului 2024 si a tarifului maxim de exploatare in lei/mc pentru valorificarea drum auto prin prestatii de exploatare
13692024
PROIECT DE HOTARÂRE privind trecerea din proprietatea Statului Roman in proprietatea Orasului Predeal - domeniul privat, a imobilul inscris in C.F. Nr. 115891– Brasov, identificat prin Nr. Top. 13490/9, in suprafata de 527,00 mp, imobil situat in Orasul Predeal, Str. Muncii f.n.
12072024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Oraș Predeal ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior celui deţinut a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul Primăriei Oraşului Predeal
11882024
PROIECT DE HOTARÂRE privind trecerea din proprietatea Statului Roman in proprietatea Orasului Predeal - domeniul privat a imobilelor identificate prin Nr. Top. 7235 inscris in C.F. Nr. 181789– Brasov, in suprafata de 1.364,00 mp, respectiv Nr. Top. 7227/3 inscris in C.F. Nr. 181786– Brasov, in suprafata de 400,00 mp, imobile situate in Orasul Predeal, Timisul de Jos, Str. Lamba f.n.
11712024
PROIECT DE HOTARÂRE privind trecerea din proprietatea Statului Roman in proprietatea Orasului Predeal – domeniu privat a imobilul inscris in C.F. Nr. 107181 – SACELE, identificat prin Nr. Top. 2111/3/1/b/10, in suprafata de 250,00 mp situat in Orasul Predeal, Timisul de Jos – Dambul Morii, Str. Fagului f.n.
11612024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea schimbului de locuințe între locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 18, deținută cu contractul de închiriere nr. 2828/04.03.2008 de domnul Boldan Ștefan - Adrian și locuința vacantă situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 3
10522024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind scoaterea doamnei Corduneanu Emilia - Iuliana din contractul de închiriere nr. 18566/18.12.2008, pentru locuința A.N.L. situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 79862024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 6498/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și doamna Luncă Georgeta, pentru locuința situată în Predeal, Șos. Timișul de Jos, nr. 4, din Luncă Georgeta în Luncă Marian – Ovidiu
9572024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L) situate în Oraşul Predeal, pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024
9562024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea listei de priorități finala, în vederea atribuirii în folosință gratuita a unor terenuri în conformitate cu legea nr.15/2003
8572024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind rețeaua școlară a localității Predeal ce va funcționa în anul școlar 2024 – 2025
4462024
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL
privind aprobarea rectificarii suprafetei si inscrierea in Cartea Funciara pentru imobilului situat in Orasul Predeal, Str. Aurel Vlaicu, f.n., proprietatea Orasului Predeal
182172023
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL
privind aprobarea actelor justificative pentru accesul la locuință și a actelor justificative pentru ierarhizarea prin punctaj, în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii
179972023
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL
privind scoaterea doamnei Tampa (fostă Moise) Alexandra - Gabriela din contractul de închiriere nr. 11534/28.10.2010
179362023
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL
privind aprobarea listei de priorități, în vederea atribuirii în folosință gratuita a unor terenuri în conformitate cu legea nr.15/2003
177552023
RAPORT DE SPECIALITATE privind introducerea doamnei Avram – Braticevici Lavinia - Andreea ca membru în contractul de închiriere nr. 3898/20.04.2011161022023
REFERAT DE APROBARE privind introducerea doamnei Avram – Braticevici Lavinia - Andreea ca membru în contractul de închiriere nr. 3898/20.04.2011161012023
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind introducerea doamnei Avram – Braticevici Lavinia - Andreea ca membru în contractul de închiriere nr. 3898/20.04.2011161002023
RAPORT DE SPECIALITATE privind introducerea minorei Mihalache Sara - Maria ca membru în contractul de închiriere nr. 12293/17.11.2010
160902023
REFERAT DE APROBARE privind introducerea minorei Mihalache Sara - Maria ca membru în contractul de închiriere nr. 12293/17.11.2010
160882023
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind introducerea minorei Mihalache Sara - Maria ca membru în contractul de închiriere nr. 12293/17.11.2010
160872023
RAPORT DE SPECIALITATE privind introducerea domnului Pană Bogdan - Mihai ca membru în contractul de închiriere nr. 7818/13.05.2022
160702023
REFERAT DE APROBARE privind introducerea domnului Pană Bogdan - Mihai ca membru în contractul de închiriere nr. 7818/13.05.2022
160692023
PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind introducerea domnului Pană Bogdan - Mihai ca membru în contractul de închiriere nr. 7818/13.05.2022
160682023
PROIECT DE HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase pusa in valoare pentru productia anului 2024 si a tarifului maxim de exploatare in lei/mc pentru valorificarela drum auto prin prestatii de exploatare 137292023
RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea majorarii cofinantarii de la bugetul local a obiectivului de investitie “Modernizare strazi-orasul Predeal – etapa II”, proiect finantat prin PNDL
64532023
REFERAT DE APROBARE
Privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local a obiectivului de investitie “Modernizare strazi-orasul Predeal – etapa II”, proiect finantat prin PNDL
64522023
Proiect de Hotarare privind aprobarea majorarii cofinantarii de la bugetul local a obiectivului de investitie “Modernizare strazi-orasul Predeal – etapa II”, proiect finantat prin PNDL
64512023
Proiect de Hotarare privind aprobarea modificarii si actualizarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 16/46300/05.11.2009 al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Apa – Canal Constanta”62762023
Proiect de Hotarare privind aprobarea actului aditional nr.8 la Contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubritate nr. 29/6604/18.04.2017 privind modificarea tarifelor de prestatie62432023
Proiect de Hotarare privind intocmirea documentatiei in vederea obtinerii aprobarilor pentru scoaterea definitiva din fond forestier a suprafetei de 552 mp din str.Schiorilor care se suprapune partial cu fondul forestier proprietate publica a Statului Roman

62252023
Proiect de Hotarare privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 5153/29.05.2006, încheiat între Orașul Predeal și doamna Simion Andreea, pentru locuința A.N.L. situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 15, ap. 4, din Simion Andreea în Simion Miruna - Elena61832023
Proiect de Hotarare privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 16677/31.10.2022, încheiat între Orașul Predeal și doamna Frigescu Steluța pentru locuința de necesitate situată în Predeal, Șos. Timișul de Sus, nr. 38 61722023
Proiect de Hotarare privind încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 7592/05.05.2017, încheiat între Oraşul Predeal şi S.C. I.D.S. LABORATORIES SRL, preluat de ELITE MEDICAL S.R.L.
61652023
PROCEDURĂ de acordare a scutirii impozitului/taxei pe clădiri conform art. 456 alin. (2) lit.a) șiimpozitului/taxei pe teren conform art. 464 alin (2) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
2023
TABLOUL cuprinzând cotele, valorile imozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul local al Oraşului Predeal, în limitele şi în condiţiile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare
2023
REGULAMENT PRIVIND ADOPTAREA TAXELOR SPECIALE2023
Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 202459562023
Proiect de Hotarare privind aprobarea declansarii procedurilor in vederea schimbului imobiliar a unei suprafete de aproximativ 730 mp din imobilul-teren inscris in CF nr.103929 avand suprafata totala de 329.515mp, proprietatea privata a Orasului Predeal si a unei suprafete de teren de aproximativ 515 mp din imobilul teren inscris in CF nr. 101244 Predeal, in suprafata totala de 3136mp, proprietatea lui SC „PAVCRIB CLABUCET SOSIRE SRL” PREDEAL, ce urmeaza a fi dezmembrata, contractul de schimb se va realiza in echivalent valoric ce urmeaza a se definitiva in urma administrarii expertizei evaluare52432023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100523 Predeal, nr. Cad. 100523, în suprafață de 510 mp.
48272023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100504 Predeal, nr. Cad. 100504, în suprafață de 350 mp.
48202023
Proiect de Hotarare privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3917/08.04.2009, încheiat între Orașul Predeal și domnul Bulău Marius, pentru locuința situată în Predeal, str. Liviu Rebreanu, nr. 7, din Bulău Marius în Stancu Andreea – Florentina46532023
INFORMARE Către Consiliul Local Predeal
46492023
Proiect de Hotarare privind aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare și a actelor justificative pentru întocmirea listei de priorități, în vederea repartizării locuințelor sociale46422023
Proiect de Hotarare privind introducerea domnului Melinte Ioan Gabriel ca membru în contractul de închiriere nr. 2619/04.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 4, ap. 1246362023
Proiect de Hotarare cu privire la initierea proiectului de Hotarare pentru aprobarea Studiului de fundamentare privind concesionarea de lucrari pentru realizarea obiectivului „Pârtie sanie de vară” in orasul Predeal46202023
Proiect de Hotarare cu privire la anularea actului aditional nr. 2, inregistrat sub nr. 4727/25.03.2021, la contractul de dare in folosinta gratuita nr.987/23.01.2007, incetarea efectelor HCL nr.18/12.02.2021 si repunerea in situatia anterioara a contractului de dare in folosinta gratuita nr.987/23.01.200745952023
Proiect de Hotarare cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102514 Predeal, nr. Cad. 102514, în suprafață de 350 mp.
45342023
- Proiect de Hotarare privind aprivind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2023.

- ANEXE
44632023
Proiect de Hotarare privind aprobarea cererii d-lui Ciobanu Nicoleta Delia de renuntare la folosinta terenuiui atribuit in baza Legii nr.15/2003, teren inscris in CF 1816, nr. cad. 1634 si incetarea contractului de dare in folosinta gratuita nr.483/15.01.2007, prin acordul partilor.44572023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102525 Predeal, nr. Cad. 1614, în suprafață de 350 mp.
43272023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102507 Predeal, nr. Cad. 1583, în suprafață de 547 mp.
43222023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102512 Predeal, nr. Cad. 1591, în suprafață de 350 mp.
43162023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102513 Predeal, nr. Cad. 1592, în suprafață de 350 mp.
43122023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 102523 Predeal, nr. Cad. 1610, în suprafață de 350 mp.
43092023
Proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Predeal, a imobilului teren înscris în CF 100261 Predeal, nr. Cad. 100261, în suprafață de 350 mp.
42932023
Proiect de Hotarare privind aprobarea declansarii procedurilor in vederea vanzarii ,in conditiile legii, a imobilului inscris in CF 102961-C1-U3 Predeal, proprietatea orasului Predeal42562023
Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarea suprafetei imobilului inscris in CF 100074 Predeal, aflat pe str. Caprioarei, nr. 26, loc. Predeal, de la 611 mp la 575 mp conform PAD si incheierea unui act aditional la contractul de concesiune 2777/27.06.199542282023
ACTE JUSTIFICATIVE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI SOLICITANTULUI PENTRU ACORDAREA UNEI LOCUINŢE SOCIALE
2023
CRITERII DE ACCES la o locuinţă socială
2023
REGULAMENT privind repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din orasul Predeal
2023
Proiect de Hotarare privind aprobarea declansarii operatiunilor in vederea vanzarii ,in conditiile legii, a imobilului inscris in CF nr. 10299239772023
Proiect de Hotarare privind aprobarea declansarii procedurilor in vederea vanzarii ,in conditiile legii, a imobilului inscris in CF 103175 Predeal, proprietatea orasului Predeal39212023
Proiect de Hotarare privind aprobarea regulamentului, a criteriilor de acordare și a actelor justificative pentru întocmirea listei de priorități, în vederea repartizării locuințelor sociale32352023
Proiect de Hotarare privind aprobarea contractelor cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice, juridice si asociatii de proprietari/locatari din Orasul Predeal31522023
Proiect de Hotarare privind exprimarea acordului Consiliului Local al Orasului Predeal pentru efectuarea procedurilor legale pentru realizarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Predeal, Judetul Brasov”, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor, in vederea depunerii in cadrul PNRR- Componenta 15- Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe30372023
Proiect de Hotarare privind modificarea Regulamentului de salubritate al Orasului Predeal aprobat prin HCL nr. 41/24.06.2019 si modificat prin HCL nr. 89/28.05.202130002023
Proiect de Hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare si a contractului de furnizare/prestare în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de apă şi canalizare "Apă-Canal Constanţa" şi în care işi desfăşoară activitatea operatorul regional RAJA S.A. Constanţa26992023
Proiect de Hotarare privind asigurarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor neeligibile, reprezentand costuri de sistematizare a terenului pentru obiectivul de investitii Proiect tip – Construire baze sportive Tip 1 din orasul Predeal , judetul Brasov 19172023
ACTE JUSTIFICATIVE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI SOLICITANTULUI PENTRU ACORDAREA UNEI LOCUINŢE SOCIALE
2023
CRITERII DE ACCES la o locuinţă socială
2023
REGULAMENT privind repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din orasul Predeal
2023
Proiect de Hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială Predeal, județul Brașov, având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Predeal în cadrul proiectului “ HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, COD MySmis 13096315832023
Proiect de Hotarare privind aprobarea modificarii Statutului si a Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Apa – Canal Constanta”14032023
INFORMARE Către Consiliul Local Predeal
11432023
Proiect de Hotarare privind scoaterea minorilor Hreniuc Matei Ștefan și Marinescu Ianis Florin din contractul de închiriere nr. 2794/04.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 5, ap. 1111342023
Proiect de Hotarare privind introducerea domnului Vasiu Adrian ca membru în contractul de închiriere nr. 2859/04.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 5, ap. 1811282023
Proiect de Hotarare privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 2729/03.03.2008, încheiat între Orașul Predeal și domnul Mureșan Ioan, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 15, din Mureșan Ioan în Mureșan Ana, în urma decesului titularului de contract și scoaterea din contract a domnului Ioan11012023
Proiect de Hotarare privind actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L) situate în Oraşul Predeal, pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.202310882023
Proiect de Hotarare privind acordarea unor facilitati anumitor categorii de persoane pe mijloacele de transport public local de calatori-2023
Proiect de Hotarare privind prelungirea termenului contractelor de închiriere încheiate între Orașul Predeal și titularii contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Predeal, str. Poiana Narciselor1042023
Proiect de Hotarare privind rețeaua școlară a localității Predeal ce va funcționa în anul școlar 2023 - 2024197802022
Proiect de Hotarare privind introducerea doamnei Popa Elena și a doamnei Zaatouti Lala - Hayate ca membri în contractul de închiriere nr. 2775/03.03.2008, pentru locuinţa situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 7193952022
Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind indrumarea, coordonarea si controlul asociatiilor de proprietari din Orasul Predeal si atestarea administratorilor de condominii192372022
Proiect de Hotarare privind stabilirea si sanctionarea faptelor de inculcare a normelor in domeniul gospodăririi localității, intretinerii curățeniei, a ordinii si liniștii publice in Orașul Predeal57522022
Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului local al Orasului Predeal pentru anul 2022 in forma initiala cum a fost depus pentru dezbaterea publica34902022
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al Orasului Predeal pentru anul 202231632022
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a laxelor speciale pentru anul 2022168392021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 1 din HCL nr. 88/28.05.2021, privind acordarea unor facilitati anumitor categorii de persoane, pe mijlocele de transport public local de călători utilizate de către Societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Orașului Predeal134882021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea contractelor de asistență juridică in vederea asigurării reprezentării juridice specializate în procesele pendinte la instanțele de judecată și a introducerii unor acțiuni pe rolul acestora134802021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Orașului Predeal pentru luna septembrie 2021134772021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării imobilului proprietatea orașului Predeal, inscrisa in CF 102275 si înscrierea in CF a imobilelor rezultate din dezmembrare.134092021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării imobilului proprietatea orașului Predeal, inscrisa in CF 103084 si inscrierea in CF a imobilelor rezultate din dezmembrare.133952021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF 101946 Predeal133762021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind contractarea unui împrumut intern în valoare de 8.000.000 lei pentru finalizarea obiectivului de investiții "Centru de agrement și SPA Predeal".133692021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unui contract de servicii de consultanță în gestiunea financiară în vederea evaluării resurselor financiare, precum și indentificarea surselor de capital de la bănci comerciale în scopul finalizării obiectivului de investiții "Centru de agrement și SPA Predeal".133662021
PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind continuarea lucrărilor pentru rest de executat din cadrul proiectului “Centru de agrement si SPA Predeal”2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2021133312021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea Dispoziției nr. 105/21.09.2021 având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pe anul 2021.132722021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în plată de către SC EDIFICIA SERV SRL în sumă de 224.457 lei pentru stingerea creanței pe care orașul Predeal o are împotriva SC EDIFICIA SERV SRL.132692021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3895/20.04.2011, încheiat între Orașul Predeal și domnul Agapie Teodor, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 11, ap. 23 din Agapie Teodor în Agapie Ionel și scoaterea domnului Agapie Teodor din contractul de închiriere131822021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea apartenenței la domeniul privat al orașului Predeal-prima înscriere aimobilului înscris in Cf 131875 Brasov, nr.top (13589/2/2/2,2/2/1,13589/2/2/2/2/2/2/2)73, (13589/2/2/2/2/2/1.13589/2/2/2/2,2/2/2)/4 din Predeal,localitatea Timisu de Sus,str.Tractorului si revocarea HCL 140/2021131342021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea HCL 125/2015130692021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 2726/03.03.2008, încheiat între Orașul Predeal și domnul Cristea Victor, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 1, ap. 7, din Cristea Victor în Cristea Tatiana, în urma decesului titularului de contract129742021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind introducerea domnului Costea Nicolae Marian ca membru în contractul de închiriere nr. 2721/04.03.2008 pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 6, ap. 8129702021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “ Mihail Săulescu ” Predeal129662021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al Orasului Predeal pentru anul 20212021
Skip to content