Comisiile de specialitate

Componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  orașului Predeal

Comisia de specialitate nr. I – Programe de dezvoltare economico- sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii și comerț

Componența comisiei:
Președinte:Bercea Bogdan Ștefan
Secretar:Cață Georgian
Membru:Mateescu Marius
Membru:Constantin Daniela
Membru:Pop Valentin Gheorghe

Comisia de specialitate nr. II – Organizarea şi dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului, cadastru, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, monumente istorice şi de arhitectură

Componența comisiei:
Președinte:Pop Valentin Gheorghe
Secretar:Fleșieru Sebastian Constantin
Membru:Gabriel Eugen
Membru:Cristea Răzvan Mihai
Membru:Isbășoiu Mihai Alexandru

Comisia de specialitate nr. III – Învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sport, agrement și culte

Componența comisiei:
Președinte:Golăeș Ionel
Secretar:Constantin Daniela
Membru:Iulian Andrei
Membru:Ungureanu Ioana
Membru:Cață Georgian

Comisia de specialitate nr. IV – Administrație publică locală, juridică și apărarea ordinii publice

Componența comisiei:
Președinte:Ungureanu Marcel
Secretar:Anastasescu Iulian Andrei
Membru:Gabriel Eugen
Membru:Golăeș Ionel
Membru:Bercea Bogdan Ștefan

Skip to content