Anunțuri publice

Anunțuri publice

TitluDetaliiDataDocument
ANUNȚLICITATIE PUBLICA CU STRIGARE PENTRU ATRIBUIREA LOCURILOR DE PARCARE DE RESEDINTA2024/05/24
ANUNȚINVITATIE2024/05/24
ANUNȚINFORMARE2024/05/24
ANUNȚInformare publica privind etapa: INTENTIE DE ELABORARE A UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU "CONSTRUIRE 2 LOCUINTE DE VACANTA DEMISOL CU PARTER, TIP A FRAME, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER SI AMENAJARE INCINTA"2024/05/23
ANUNȚInformare publica privind etapa: INTENTIE DE ELABORARE A UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL "CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA P+1E+M, PARCARI, IMPREJMUIRE SI UTILITATI"2024/05/21
ANUNȚAnunț privind lista de priorități pentru locuințele ANL, pe anul 20242024/05/07
ANUNȚSemnale acustice de alarmare a populatiei in situatii de Protectie Civila2024/04/25
ANUNȚHCL nr. 82/18.04.2024 privind aprobarea contractării unui credit pentru refinanţarea contractului nr. 0039/2021 de la Raiffeisen Bank inclusiv comisionul de rambursare anticipată de 1% în valoare de până la 28.000.000 lei şi finanţarea investiţiei de interes public local – ,,Pârtie sanie de vară’’ în valoare de până la 8.000.000 lei, de către Libra Internet Bank SA.2024/04/24
INFORMARECONSTRUIRE POD - CALE DE ACCES CATRE LICEUL TEORETIC MIHAI SAULESCU2024/04/23
ANUNȚStrategia de Dezvoltare Locală a oraşului Predeal, perioada 2015-20252024/04/23
ANUNȚPrivind apararea impotriva arderii vegetatiei uscate si a resturilor vegetale2024/04/19
ANUNȚDepunere acte justificative locuințe sociale2024/03/19
ANUNȚREPROGRAMAREA dezbaterii publice privind elaborarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea înregistrării, de pe raza andministrativ-teritorială a Orașului Predeal2024/03/19
ANUNȚInformare publica privind etapa: intentie de elaborare a unui plan urbanistic zonal "ÏNTOCMIRE PUZ ZONA COMERCIALA-CONSTRUIRE CLADIRE CU SPATIU COMERCIAL DESFIINTARE CONSTRUCTIE"2024/03/15
ANUNȚLICITATIE PUBLICA2024/03/14
ANUNȚPrivind dezbaterea publică privind modificarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizatiilor de transport public local in regim de taxi si de transport in regim de inchiriiere in Orasul Predeal2024/03/12
ANUNȚPrivind dezbaterea publică privind elaborarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea înregistrării, de pe raza andministrativ-teritorială a Orașului Predeal2024/03/12
INFORMARESituatia supravegherii bolii denumite rabie2024/03/06
INFORMARESTOP ATINGERILOR NEDORITE2024/02/13
PROIECT DE HOTARÂREModificarea regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare si atribuire a terenurilor in baza legii nr. 15/2003, pentru sprijinul acordat tinerilor in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a criteriilor suplimentare de selectie a solicitantilor de terenuri aprobat prin Hotararea Consiliului Local Predeal nr. 192/26.06.2023
2024/01/31
INVITATIE24 IANUARIE - Ziua Unirii Principatelor Romane - Mica Unire2024/01/22
ANUNTREDUCEREA VULNERABILITATII LA TRAFICUL DE PERSOANE IN SCOPUL EXPLOATARII PRIN MUNCA 2024/01/17
ANUNTPROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea listei de priorități finala, în vederea atribuirii în folosință gratuita a unor terenuri în conformitate cu legea nr.15/2003
2024/01/16
ANUNTColectare gratuita brazi de Craciun2024/01/15
ANUNTCalendar de colectare separata a deseurilor2024/01/15
ANUNTmateriale informative referitoare la campania "Sarbatori in Siguranta"
2023/12/15
ANUNTAnunț depunere dosare pentru atribuire locuințe ANL2023/12/12
ANUNTMasuri PSI minime si obligatorii pentru prevenirea incendiilor pe perioada sezonului rece2023/12/11
ANUNT PUBLIC ASOCIATII DE PROPRIETARI2023/12/05
ANUNTHCL privind aprobarea listei de prioritati in vederea atribuirii in folosinta gratuita a unor terenuri2023/12/05
ANUNTSOLICITARE AVIZ2023/11/27
ANUNT1 DECEMBRIE
Iubeste Romania!
2023/11/24
DEZBATERE PUBLICAPrivind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale TAKE&GO2023/11/21
DEZBATERE PUBLICAPrivind modificarea si completarea Regulamentului privind instituirea, incasarea si administrarea Taxei de salubritate.2023/11/21
ANUNTInformare publica privind etapa: INTENTIE DE ELABORARE A UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL "COMPLEX COMERCIAL CU RESTAURANT, SPATII SERVICII, COMERT SI APARTHOTEL "2023/11/10
ANUNTMasuri de combatere a Ambroziei2023/10/18
ANUNTMasuri suplimentare in gospodarii in contextul prevenirii introducerii influentei aviare2023/10/17
ANUNTDepunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu2023/10/10
ANUNTFisa fondului cinegetic nr.18, 262023/10/06
ANUNTAjutor pentru incalzire pe perioada 01.11.2023-31.03.2024 si supliment pentru energie pe intreaga perioada a anului2023/10/03
ANUNTInformare publica privind etapa: INTENTIE DE ELABORARE A UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL "CONSTRUIRE CABANA TURISTICA"2023/10/02
ANUNTPlanul de Situatii al Unitatii Administrativ Teritoriale Predeal cu limitele fondului cinegetic si a ariilor naturale protejate2023/09/25
ANUNTÎncepând cu data de 15 septembrie, Batalionul 21 Vânători de Munte „General Leonard Mociulschi” din Predeal desfășoară campanii de recrutare a soldaților gradați profesioniști, aștepându-i pe cei care își doresc o carieră militară, în perioada 15-22 septembrie, să își depună dosarele de înscriere la sediul unității.2023/09/21
ANUNTAtentie la fraudele cu criptomonede!2023/09/15
ANUNTDezbatere publica privind RECTIFICAREA BUGETARA2023/08/02
ANUNTMasuri generale de prevenirea aparitiei unor situatii de urgenta in perioadele caniculare2023/07/25
ANUNTRecomandari privind protectia populatiei pe timpul caniculei2023/07/25
ANUNTAdresa cu privire la combaterea buruienii ambrozia2023/07/19
ANUNTDOCUMENTATIE P.U.Z. - ZONA DE DOTARI TURISTICE - construire structura de primire turistica cu unitati de cazare
orasul Predeal, loc. Timisul de sus, fn, intravilan
2023/07/10
ANUNTDOCUMENTATIE P.U.Z. - ZONA REZIDENTIALA – CASA DE VACANTA orasul Predeal, loc. Timisul de sus, fn, intravilan
2023/07/10
ANUNT DE INFORMARE PUBLICAPRIVIND ETAPA INTENTIE DE ELABORARE P.U.Z. - ZONA DE DOTARI TURISTICE - construire structura de primire turistica cu unitati de cazare
orasul Predeal, loc. Timisul de sus, fn, intravilan
2023/07/10
ANUNT DE INFORMARE PUBLICAPRIVIND ETAPA INTENTIE DE ELABORARE P.U.Z. - ZONA REZIDENTIALA – CASA DE VACANTA orasul Predeal, loc. Timisul de sus, fn, intravilan
2023/07/10
ANUNTProcedura de punere in aplicare a legii 123 din 16 mai 20232023/06/29
ANUNTPolitia Romana - Campanie dew constientizare - apel fals la 1122023/06/29
ANUNTPrin HCL nr. 192/26.06.2023, a fost aprobat REGULAMENTUL pentru stabilirea metodologiei cadru in vederea repartizării suprafețelor de teren disponibile si libere de sarcini, în vederea construirii de locuințe proprietate personala de către tineri, si a vanzarii ulterioare a acestora, conform Legii 15/2003 modificata si republicata, precum si a normelor metodologice abrobate prin HG 896 /2003, pentru aplicarea L.15/2003.
PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR in vederea atribuirii unui teren in conformitate cu Legea nr. 15/2003, este: 01.07.2023-11.08.2023
2023/06/29
ANUNTMasuri prevenire perioade caniculare iunie 20232023/06/20
ANUNTSUSPENDARE CONCURS
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR NECALIFICAT
2023/05/18
ANUNTConcurs in vederea ocuparii postului de MUNCITOR NECALIFICAT2023/05/15
ANUNTInformare S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias2023/05/02
ANUNTdepunere dosare pentru atribuire locuințe sociale
2023/04/28
ERATAErata la Proiect de Hotarare privind aprobarea actului aditional nr.8 la Contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubritate nr.29/6004/18.04.2017 privind modificarea tarifelor de prestatie2023/04/27
ANUNTDezbatere publica „Proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes public”Programul rabla local”in Orasul Predeal”2023/04/27
DEZBATERE PUBLICĂ - PHCL Modificarea tarifelor practicate de operatorul local al serviciilor de salubritate2023/04/19
model de contractcontract de concesionare privind obiectivul Sanie de vara in orasul Predeal2023/03/29


Decizia de expropriere 456/21.03.2023 pentru proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national " Realizare pasaj rutier la intersectia DN1cu DN73(Prdeal) " situate pe raza teritoriala a orasului Predeal, jud.Brasov2023/03/23

AnunțMasuri de prevenire privind utilizarea focului deschis la arderea de miristi, vegetatie uscata si resturiu vegetale
2023/03/21

AnunțPROCES-VERBAL de afișare la avizierul Primăriei Predeal din b-dul M. Săulescu nr. 127, a REZULTATELOR OBTINUTE DE CANDIDAȚI la PROBA SCRISA SI INTERVIUpentru concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Consilier juridic, cls I, gr.prof. Superior - Compartiment juridic2023/03/14

AnunțRaport de informare si consultare a publicului privind propuneri preliminare PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL CU DOTARI AFERENTE, SPATII COMERCIALE " orasul Predeal, localitatea Timisul de Jos, sos.Nationala, nr.26-DN12023/03/13

Anunț " Raport de informare si consultare a publicului privind propuneri preliminare PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL CU DOTARI AFERENTE, SPATII COMERCIALE " orasul Predeal, localitatea Timisul de Jos, sos.Nationala, nr.26-DN12023/03/13

AnunțPROCES-VERBAL de afișare la avizierul Primăriei Predeal din b-dul M. Săulescu nr. 127, a REZULTATELOR OBTINUTE DE CANDIDAȚI la PROBA SCRISA pentru concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Consilier juridic, cls I, gr.prof. Superior - Compartiment juridic2023/03/09

AnunțDezbatere publica privind modificarea regulamentului de gospodarire a localitatii, intretinerii curateniei, a ordinii si linistii publice in orasul Predeal2023/03/06

AnunțCodificarea atentionarilor meteorologice si hidrologice2023/03/03

AnunțPROCES-VERBAL de afișare la avizierul Primăriei Predeal din b-dul M. Săulescu nr. 127, a REZULTATELOR SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAȚILOR pentru concursul ce va avea loc în data de 09.03.2023 (proba scrisă), pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Consilier juridic, cls I, gr.prof. Superior - Compartiment juridic2023/03/03

AnunțMăsuri de înștiințare a populației privind antrenamentul/exercițiul de alarmare publică2023/02/28

Dezbatere publicainitiere PHCL privind aprobarea contractelor cadru de prestare a serviciului de salubritate2023/02/23

Dezbatere publicainitiere PHCL privind modificarea regulamentului de salubritate.2023/02/23

ANUNTRegulament repartizare locuinte sociale2023/02/10

ANUNTGripa Aviara -Masuri de Protectie2023/02/09

ANUNTPrimaria Predeal organizeaza CONCURS pentru ocuparea functiei de CONSILIER JURIDIC 2023/02/06

ANUNTInformare publica privind etapa: "INFORMAREA POPULATIEI ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PUZ CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL"2023/02/03

ANUNTObligativitatea producătorilor și comercianților de băuturi de a se înregistra în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) până pe 28 februarie2023/02/01

ANUNTCu privire la anularea procedurii de licitatie pentru atribuirea terenului avand numar cadastral 103808

2023/01/17

ANUNTPRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ A REGULAMENTULUI PRIVIND INDRUMAREA,COORDONAREA SI CONTROLUL ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI

2023/01/16

ANUNTPRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ A STABILIRII IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE, PRECUM ŞI A TAXELOR SPECIALE PENTRU ANUL 2023

2023/01/10

ANUNTColectare brazi Craciun
2023/01/09
ANUNTVINERI 30.12.2022 ( ULTIMA ZI LUCRATOARE DIN LUNA )
INCASARILE SE FAC PANA LA ORA 8.30
2022/12/29
REGULAMENTUL INTERNAL APARATULUI DE SPECIALITATE
AL PRIMARULUI ORAȘULUI PREDEAL
ȘI AL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL SUBORDONATE
2022/12/29

ANUNTMASURI PSI MINIME SI OBLIGATORIU A FI RESPECTATE PENTRU A PUTEA PREINTAMPINA APARITIA UNOR EVENTUALE INCENDII
2022/12/29

AnuntPaza buna trece primejdia rea!2022/12/21

Dezbatere publicaAprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in Orasul Predeal2022/12/14

AnuntSarbatori in siguranta. Interzicere articole pirotehnice2022/12/12Dezbatere publica


Regulament de functionare si organizare a Salii de Sport si a Terenului de Sport din orasul Predeal
2022/12/09

AnuntMasuri pentru cresterea gradului de siguranta a cetateanului in contextul sarbatorilor de iarna2022/12/09

AnuntMasuri generale privind comportarea populatiei premergator si pe timp de ger/viscol
2022/12/08Dezbatere publica


REGULAMENT privind taxa ”utilizare banda transportoare pentru schiori”
2022/11/29

InvitatiePrimaria Orasului Predeal impreuna cu Consiliul Local Predeal au onoarea de a va invita la festivitatea organizata cu prilejul zilei de 1 Decembrie, ZIUA NATIONALA A ROMANIEI2022/11/24

Proces - verbalde afisare a REZULTATELOR SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE ALE CANDIDATILOR pentru examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici de executie2022/11/14

Proces - verbalde afisare a REZULTATELOR obținute de către candidați la PROBA SCRISĂ in vederea promovarii in clasa a functionarilor publici2022/11/10

Proces - verbalde afisare a REZULTATELOR obținute de către candidați la PROBA SCRISĂ si INTERVIU in vederea promovarii in clasa a functionarilor publici2022/11/10

AnunțExamen pentru promovarea in clasa a functionarilor publici2022/10/21

AnunțExamen de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut2022/10/21

AnunțListă de repartizare locuințe ANL 20222022/10/19

Anunț intentie elaborare PUZInformare publica privind etapa INTENTIE ELABORARE PUZ - "Zona de locuire-construire locuinte"2022/10/14

Anunț publicObligativitatea inscrierii in Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea si Epurarea Apelor Uzate2022/09/29

AnunțAjutor pentru încălzire pe perioada 01.11.2022 - 31.03.2023 și supliment pentru energie pe întreaga perioadă a anului2022/09/28

AnuntProiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare si atribuire a terenurilor in baza legii 15/2003 pentru sprijinul acordat tinerilor in vederea construirii de locuinte.2022/09/21

AnuntMasuri de prevenire pe timpul sezonului rece2022/09/20

AnuntMODALITATE PRIN CARE ELEVII POT SĂ ACHIZIȚIONEZE ABONAMENTE DE CĂLĂTORIE, AN ȘCOLAR 2022 - 20232022/09/12

Anunț importantProgramul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe2022/08/12

Proces - verbalde afisare a REZULTATELOR obținute de către candidați la PROBA SCRISĂ pentru concursul pentru ocuparea funției publice de execuție vacantă de Referent, cls. III, grad profesional Principal(ID 298519) - Serviciul Dezvoltare Publică, Turism, Utilități Publice2022/08/12

Proces - verbalde afisare a REZULTATELOR obținute de către candidați la PROBA SCRISĂ ȘI INTERVIU pentru concursul pentru ocuparea funției publice de execuție vacantă de Referent, cls. III, grad profesional Principal(ID 298519) - Serviciul Dezvoltare Publică, Turism, Utilități Publice2022/08/12

Proces - verbalde afisare a REZULTATELOR SELECTARII DOSARELOR DE INSCRIERE ALE CANDIDATILOR pentru concursul pentru ocuparea funției publice de execuție vacantă de Referent, cls. III, grad profesional Principal(ID 298519) - Serviciul Dezvoltare Publică, Turism, Utilități Publice2022/08/03

AnuntNorme metodologice de emitere a acordului pentru organizarea de artificii cu articole pirotehnice 2022/07/27

AnuntMasuri informare cetățeni cu referire la incendiile de vegetație pe terenurile agricole, păduri și plantațiidin fondul forestier2022/07/27

AnuntMasuri generale de prevenire a apariției unor situații de urgență în perioade caniculare2022/07/22

Proces verbalPROCES - VERBAL de afișare a REZULTATELOR obținute de către candidați la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de DIRECTOR din cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Predeal2022/07/20

AnuntMasuri de prevenire a incendiilor de padure, litiera, vegetatie uscata, miristi si resturi vegetale2022/07/15

Proces verbalde afisare a rezultatului selectarii dosarelor pentru concursul în vederea ocupării postului contractual vacant de conducere de director( COR 143910 ) din cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Predeal2022/07/14

Anunt ANLIn sedinta CL Predeal din 13.07.2022 a fost aprobata lista de prioritati privind cererile de locuinte pentru tineri destinate inchirierii2022/07/14

Dezbatere publicaTema: Punerea in posesie a moștenitorilor CODLEANU ION și alții
2022/07/13

Anunț concursPrimăria Orașului Predeal organizează concurs (probă scrisă și interviu) în vederea ocupării funției publice de execuție vacantă de Referent, cls. III, grad profesional Principal(ID 298519) - Serviciul Dezvoltare Publică, Turism, Utilități Publice2022/07/13

AnuntLicitatie publica cu strigare pentru atribuirea locurilor de parcare de resedinta situate in orasul Predeal
2022/07/12

AnuntComisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism - C.T.A.T.U se va intruni in data de 08.07.2022
2022/07/01

Dezbatere publicaa raportului privind evaluarea strategica de mediu, pentru planul Amenajamentul silvic al U.P. VI Obarsia Azugii, propus a fi amplasat în orașele Azuga, jud. Prahova si Predeal, jud. Brasov.2022/07/01

PV rezultat concursRezultatele obtinute de candidati la proba scrisă și interviu la concursul în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de Inspector, cls.I, gr.prof. Asistent (ID 298541) în cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru, Registrul Agricol;2022/07/01

Anunț concursPrimăria Orașului Predeal organizează concurs (probă scrisă și interviu) în vederea ocupării postului contractual vacant de conducere de director( COR 143910 ) din cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Predeal2022/06/27

Dezbatere publicaProiectul de hotarare privind modificarea tarifului de colectare, transport si depozitare a deseurilor din constructii2022/06/24

Proces Verbalde afișare a REZULTATELOR SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAȚILOR pentru concursul (proba scrisă), pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Inspector, cls.I, gr.prof.Asistent - Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului2022/06/22

Masuri de preventie pentru perioadele caniculareRecomandari privind protectia populatiei pe timpul caniculei2022/06/16

PROCES - VERBALPROCES - VERBAL de afișare a RELUĂRII PROCEDURII pentru ocuparea postului contractual vacant de DIRECTOR din cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Predeal2022/06/14

PROCES - VERBALde afișare a REZULTATELOR SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDATILOR pentru concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de DIRECTOR din cadrul Centrului Național de Inform are și Promovare Turistică Predeal2022/06/08

Anunt publicCOMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” SA prin Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov, titular al proiectului „REABILITAREA STAȚIEI CF PREDEAL - LINII, APARATE DE CALE, PEROANE, TUNEL PIETONAL”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ’’continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul „REABILITAREA STAȚIEI CF PREDEAL - LINII, APARATE DE CALE, PEROANE, TUNEL PIETONAL”2022/06/07

Hotararea 84/15.01.2002Reguli si dispozitii de aparare impotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al Judetului Brasov2022/05/30

Anunț concursPrimăria Orașului Predeal organizează concurs (proba scrisă și interviu) la sediul din B-dul Mihail Săulescu nr. 127, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de Inspector, cls.I, gr.prof. Asistent (ID 298541) în cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru, Registrul Agricol;2022/05/30

Anunț concursPrimăria Orașului Predeal organizează concurs (probă scrisă și interviu) în vederea ocupării postului contractual vacant de conducere de director( COR 143910 ) din cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Predeal2022/05/20

AnunțPrimăria Orașului Predeal anunță anularea concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de Director- Centrul Național de Informare și Promovare Turistică2022/05/09

Anunț ANLSolicitanții de locuințe ANL pot depune la Registratura Primăriei Predeal dosare. Pentru detalii va rugam sa descarcati documentul.2022/04/27

Anunț de intentiePRIVIND ELABORARE PUZ - ZONA CAZARE:
CONSTRUIRE LOCUINȚE
2022/04/26

Anunț de mediuHOTEL ROZMARIN SRL, titulara a proiectului CONSTRUIRE VILE TURISTICE D+P+M, ORGANIZARE DE ȘANTIER, BRANȘAMENTE UTILITATI, anunța publicul interesat asupra luări deciziei etapei de încadrare “ continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare", pentru proiectul: CONSTRUIRE VILE TURISTICE D+P+M, ORGANIZARE DE ȘANTIER, BRANȘAMENTE UTILITATI, propus a fi realizat in oraș Predeal, B-dul M.Saulescu nr.1592022/04/26

AnunțPrimăria Orașului Predeal organizează concurs (probă scrisă și interviu) în vederea ocupării postului contractual vacant de conducere din cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Predeal2022/04/14

Anunț de intențiereferitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind stabilirea si sanctionarea faptelor de incalcare a normelor in domeniul gospodăririi localității, intretinerii curățeniei, a ordinii si liniștii publice in Orașul Predea2022/04/04

Anunțdezbatere publică pe marginea Proiectului privind stabilirea si sanctionarea faptelor de incalcare a normelor in domeniul gospodăririi localității, întreținerii curățeniei, a ordinii si liniștii publice in Orașul Predeal.2022/04/04

Anunt publicMoștenitorii MSR Mihai I, respectiv Altețele Sale Regale Principesa Margareta a României, Principesa Elena a României, Principesa Sofia a României, Principesa Maria a României și Walker Irina anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării planului Amenajamentul silvic al U.P. III Valea Grecului, amplasat în orașul Azuga, jud. Prahova și orașul Predeal, jud. Brasov.2022/03/29

Anunt publicPrimaria Orașului Predeal, titular al planului/programului Amenajament silvic, anunța publicul interest asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programului menționat si declanșarea etapei de incadrare .

Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul ACPM cu sediul in str.Politehnicii, nr.3, loc.Brasov, jud.Brasov si la sediul Primăriei Predeal, de luni pana vineri intre orele 9:00-13:00 .

Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul ACPM, in termen de 18 zile lucratoare de la data publicării anunțului.
2022/03/25

Anunt
Proiect Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabiliati2022/03/21

Informareprivind tarifele de prestație pentru colectarea, transportul si eliminarea deșeurilor2022/03/16

Informatii despre RECENSAMANTUL POPULATIEICele mai frecvente intrebari despre Recensamantul Populatiei si a Locuintelor2022/03/15

AnuntVa aducem la cunoștința c a, începând cu data de 14.03.2022 a început Recensământul Populației si Locuintelor(RPL 2021).2022/03/15

Hotarareprivind actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii (A.N.L), situate în Orașul Predeal, pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.20222022/03/14

Hotarareprivind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local pentru terenurile aferente obiectivelor Stație de Tratare a apei potabile Valea Azugii și Rezervor Susai (parțial -3 2 5 mp din suprafața totală de 1544 mp)2022/03/14

AnuntDeclanșare procedură de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local pentru terenurile aferente obiectivelor Stație de Tratare a apei potabile Valea Azugii și Rezervor Susai (parțial - 325mp din suprafașa totală de 1544 mp) din cadrul investiției ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC Raja SA Constanța în perioada 2014-2020".2022/03/10

Proces verbalde afișare a REZULTATELOR obținute de către candidați la proba scrisă în vederea ocupării funcției publice specifice de conducere vacantă de Arhitect Șef Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru2022/03/10

Proces verbalde afișare a REZULTATELOR obținute de către candidați la proba scrisă și interviu în vederea ocupăriifuncției publice specifice de conducere vacantă de Arhitect Șef Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru2022/03/10

Proces verbalde afișare a REZULTATELOR PROBEI SCRISE ALE CANDIDAȚILOR pentru concursul în vederea ocupării următoarelor funcții publice de execuție vacante de:

- 1 funcție publică de execuție vacantă de Polițist local, cls.III, gr.prof Superior - ID 470455

- 2 funcții publice de execuție vacante de Polițist local, cls.III, gr.prof.Principal - ID 470454 , ID 470453 si ID 470452
2022/03/07

Proces verbalde afișare a REZULTATELOR OBTINUTE LA PROBEA SCRISA SI INTERVIU DE CANDIDAȚII pentru concursul în vederea ocupării următoarelor funcții publice de execuție vacante de:

- 1 funcție publică de execuție vacantă de Polițist local, cls.III, gr.prof Superior - ID 470455

- 2 funcții publice de execuție vacante de Polițist local, cls.III, gr.prof.Principal - ID 470454 , ID 470453 si ID 470452
2022/03/07

Proces verbalde afișare a REZULTATELOR SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAȚILOR pentru concursul în vederea ocupării Arhitect - Sef Serviciu Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizari constructii, Disciplina in constructii, Cadastru2022/03/07

AnuntColectare de produse umanitare pentru refugiatii din Ucraina2022/03/04

InformareMăsuri de prevenire a incendiilor de pădure, litieră, vegetație uscată, miriști și resturi vegetale2022/03/01

Confirmare caz Pesta Porcina AfricanaNotificare de instaurare a zonei infectate și zonei tampon2022/02/25

Anunt Lista de prioritati in vederea atribuirii LOCUINTELOR SOCIALE2022/02/22

Hotărârea nr. 41, din 21/02/2022 a CJSU BrașovIncidența cumulată a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în unitățile administrativ-teritoriale Predeal, Bran, Ucea, Sâmbăta de Sus, Dumbrăvița, Șinca, Teliu, Șercaia și Fundata2022/02/22

AnunțÎn atenția beneficiarilor de teren atribuit în baza LEGII nr. 15/20032022/02/22

Proces verbalde afișare a REZULTATELOR SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAȚILOR pentru concursul în vederea ocupării următoarelor funcții publice de execuție vacante de:

- 1 funcție publică de execuție vacantă de Polițist local, cls.III, gr.prof Superior - ID 470455

- 3 funcții publice de execuție vacante de Polițist local, cls.III, gr.prof.Principal - ID 470454 , ID 470453 si ID 470452
2022/02/22

Anunt Licitatie Publica Licitatie publica pentru atribuirea locurilor de parcare de resedinta - Anunt, formular si regulament2022/02/08
AnuntRegulament atribuire locuri de parcare2022/02/08

Hotararea 30/07.02.privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de infectare ca virusul SARS- CoV-22022/02/08

Anunt concursPrimaria Predeal organizeaza concurs in vederea ocuparii functiei de Arhitect - Sef Serviciu Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizari constructii, Disciplina in constructii, Cadastru2022/02/07

ParteneriatProiectul "Instruire si ocupare pentru o viata mai buna"2022/02/01

Anunt concursPrimăria Orașului Predeal organizează concurs în vederea ocupării următoarelor funcții publice de execuție vacante de :
- 1 funcție publică de execuție vacantă de Polițist local, cls.III, gr.prof Superior - ID 470455
- 3 funcții publice de execuție vacante de Polițist lo c a l, cls.III, gr.prof Principal - ID 470454 , ID 470453 si ID 470452
2022/01/31

Campanie recrutare recenzoriDirecția .Județeană de Statistică Brașov începe campania de recrutare a recenzorilor pentru Recensământul Populației și Locuințelor (RPL). înscrierea recenzorilor se face pe site-ul DJS Brașov, accesând următorul link: https://brasov.insse.ro/recensaminte2022/01/27

AnuntActualizare Registrul Agricol2022/01/27

Avertizare meteoInterval de valabilitate: 17– 18 ianuarie 20222022/01/17

Avertizare meteoInterval de valabilitate: 14 – 16 ianuarie 20222022/01/14

Anunț dezbatere publicăDEZBATERE PUBLICA PROIECT BUGET ORASUL PREDEAL PENTRU ANUL 20222022/01/13

HOTĂRÂRE nr. 4 CJSUIncidența cumulata a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în unitățile administrativ-teritoriale Șercaia, Bran, Predeal, Fundata, Hărman, Codlea și Prejmer2022/01/10

InformarePentru evitarea producerii unor evenimente neplăcute. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei" al județului Brașov vă recomandă să respectați următoarele reguli și măsuri preventive pentru sezonul rece2022/01/06

HOTĂRÂRE nr. 1 CNSUprivind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 2022/01/05

Anunt TAXA SALVAMONTIncepand cu data de 01 ianuarie 2022 agentii economici si persoanele fizice care desfasoara activitate de cazare turistica vor incasa si vira la bugetul local TAXA ”SALVAMONT, PROMOVARE SI DEZVOLTARE TURISTICA, INFRUMUSETARE STATIUNE”2021/12/30

Hotararea 227 a CJSU BrașovIncidența cumulata a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în unitățile administrativ-teritoriale din județul Brașov2021/12/24

Informare preventiva Munitiile rămase neexplodate reprezintă toate categoriile de munitii utilizate în scop militar, trecute prin gura de foc, lansate sau initiate, care nu au avut efect final prin nefunctionare sau cele neutilizate si care nu au fost distruse.2021/12/24

InformareMĂSURI GENERALE privind comportarea populației premergător și pe timp de ger/viscol
2021/12/23

OUG privind implementarea formularului digital de intrare in Romania2021/12/23

Hotararea nr. 1 a C.L.S.U. PredealPrivind identificarea zonelor cu potential de aglomerare din orasul Predeal
2021/12/16

InformarePoliția Română reamintește că este interzisă deținerea, utilizarea și vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile F2, F3 și F4, a articolelor pirotehnice de scenă (TI și T2) și a altor articole pirotehnice din categoria P2 (care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusiv de către pirotehnicieni), din motive de ordine și siguranță publică, securitate și pentru protecția mediului.
2021/12/08

InformarePRINCIPALELE MĂSURI DE PREVENIRE PE TIMPUL SEZONULUI RECE2021/12/02

Dezbatere publicaIn temeiul art.7 alin.(l) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, republicata, incepand cu data de 26.11.2021- 07.01.2022 supunem in dezbatere publica Proiectul de hotarcire privind modificarea tarifelor practicate de către operatorul local al serviciilor de salubritate in Orașul Predeal.2021/11/26

Răspuns adresă 21804/11.11.2021la Instituția Prefectului Județul Brașov a fost înregistrată cu nr, 17859/19.11.2021, adresa Avocatului Poporului nr. 21804/11.11.2021, în cuprinsul căreia se solicită informații cu privire la măsurile concrete dispuse , în vederea asigurării accesului persoanelor care au dreptul constituțional să beneficieze de serviciile publice ale administrației locale, deși nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2»2021/11/26

Hotararea 222 a CJSU BrașovIncidența cumulata a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în unitățile administrativ-teritoriale din județul Brașov2021/11/24

PROCES-VERBALRezultatele obținute de către candidati la proba scrisă și interviu desfășurate în data de 16,11.2021, în vederea ocupării prin concurs a postului contractual de execuție - Referent, cls.lll, Superior - Serv Dezvoltare Publică, Turism, Utilități Publice2021/11/16

ComunicareValidare mandat consilier 2021/11/10

Hotararea 217 a CJSU BrașovIncidența cumulata a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în unitățile administrativ-teritoriale din județul Brașov2021/11/09

Anunț
Sprijinirea angajaților privind obținerea competențelor necesare avansării profesionale - "BIO MUNCA”2021/11/08

PROCES-VERBAL
REZULTATEL SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAȚILOR pentru concursul (proba scrisă), pentru ocuparea postului de Referent, cls.III, g r.p ro f Superior - Serviciul Dezvoltare Publică, Turism , Utilități Publice ;2021/11/08

HOTĂRÂREA Nr. 216privind aprobarea scenariilor de funcționare în unitățile de învățământ preuniversitar începând cu data de 08.11.20212021/11/06

InformarePRINCIPALELE MĂSURI DE PREVENIRE PE TIMPUL SEZONULUI RECE2021/11/05

Anunț privind decizia etapei de încadrareCompania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R. S.A), anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare «continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare», pentru proiectul REALIZARE PASAJ RUTIER LA INTERSECȚIA DN1 CU DN73A (PREDEAL)2021/11/05

AnunțÎn data de 03.11.2021, long.25.464179, lat.45.573864 pe teritoriul județului Brasov s-a confirmat un caz de PPA, la un porc mistret mort in urma unui accident 2021/11/05

Simpozion de artaScoala Veche din Predeal - Simpozion de Arta "Povestile Sofiei", 31 octombrie - 5 noiembrie 20212021/11/02

Proces verbalREZULTATELE obținute de către candidați la proba scrisă desfășurată în data de 01.11.2021 în vederea ocupării prin concurs a funcției publice de execuție vacantă de Referent, cls.III, gr.prof Principal ( ID 29851) - Serviciul Dezvoltare Publică, Turism, Utilități Publice2021/11/01

AnunțComisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si Urbanism ( C.T.A.T.U ) se va întruni in data de 05.11.2021,ora 12, la sediul Primăriei oraș Predeal 2021/11/01

Dezbatere publicăUnitatea Administrativ Teritoriala a Orașului Predeal, reprezentata prin dl. Sorin Ioan Ciobanu, in calitate de PRIMAR, supune in dezbatere publica Proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr, 208/11.11.2015 privind Strategia de tarifare pentru perioada 2021 — 2029 a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare predicate de SC Raja SA Constanta.2021/10/27

Anunț colectivIn temeiul prevederilor art. 47 alin.(5) lit.b si ale alin.6 si 7 din Legea nr.207/2015, privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificările si completările ulterioare, Primaria Orașului Predeal instiinteaza prin afișare emiterea de notificări, in vederea recuperării creanțelor fiscale (chirii locuințe) pentru contribuabilii inscrisi in Anexa nr. 1.2021/10/26

HOTĂRÂRE nr. 91 din 22.10.2021privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătatea publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2 2021/10/25

Anunț concursPrimăria Orașului Predeal organizează concurs (probă scrisă și interviu) la sediul din Predeal, bdul Mihail Săulescu nr.127, în vederea ocupării postului contractual de execuție vacant de REFERENT, gr.prof Superior în cadrul Serviciului Dezvoltare Publică , Turism , Utilități Publice2021/10/25

Proces-verbalREZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAȚILOR pentru concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de R eferent, cls.III, g r.p ro f P rincipal ( ID 298519 ) - Serviciul Dezvoltare Publică, Turism , Utilități Publice ;2021/10/25

Hotararea nr. 214 din 22.10.2021 a CJSUHotararea nr. 214 din 22.10.2021, a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Județului Brașov privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în unitatea administrativ-teritoriala Predeal2021/10/22

Anunț suspendare activitateSuspendarea activității didactice în Liceul Teoretic "Mihail Săulescu", oraș Predeal, jud. Brașov2021/10/20

Anunț Pentru evitarea creării unor aglomerări de persoane în spații publice deschise sau închise, se va analiza în mod riguros fiecare solicitare de autorizare a organizării unor evenimente cu public, având în vedere contextul actual de creștere alarmanta a cazurilor de COVID-19.2021/10/19

Anunț AJUTOR ÎNCĂLZIRE și SUPLIMENT PENTRU ENERGIE
Ajutor pentru încălzire pe perioada 01.11.2021-31.03.2022 şi supliment pentru energie pe întreaga perioadă a anului.2021/10/15

Hotararea nr.193 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Județului Brașov
Hotararea nr.193 din 10.10.2021 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Județului Brașov, privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în unitatea administrativ-teritoriala Predeal2021/10/11

PROCES - VERBAL
PROCES VERBAL FINAL de afișare a REZULTATELOR obținute de către candidati la proba scrisă și interviu desfășurate în perioada 05.10.2021-08.10.2021 ., în vederea ocupării prin concurs a postului contractual de execuție - AGENT DE TURISM- C.N.I.P.T.PREDEAL2021/10/08

PROCES - VERBAL
PROCES - VERBAL de afișare a REZULTATELOR obținute de către candidati la proba scrisă desfășurată în data de 05.10.2021 în vederea ocupării prin concurs a postului contractual de execuție vacant de AGENT DE TURISM C.N.I.P.T PREDEAL2021/10/05

Concurs referent cls. III grad profesional Principal
Primăria Orașului Predeal organizează concurs (proba scrisă și interviu) la sediul din B-dul Mihail Săulescu nr. 127, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de Referent, cls. III grad profesional Principal ( ID 298519 ) - Serviciul Dezvoltare Publică, Turism, Utilități Publice ;

Organizarea concursului se face în temeiul dispozițiilor art, I din OUG nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice
2021/09/30

ANEXA LA HOTARAREA NR. 175/2021 a CJSU Brasov
ANEXA LA HOTARAREA NR. 175/2021 a Comitetului Județean pentru Situatii de Urgenta Brasov, privind constatarea incidenței cumulate in UAT PREDEAL2021/09/29

PROCES - VERBAL
PROCES - VERBAL de afișare a REZULTATELOR SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAȚI LOR pentru concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de AGENT DE TURISM din cadrul Centrului Național dc Informare și Promovare Turistică Predeal2021/09/29

Campanie de sterilizare gratuită pentru caini si pisici din orașul Predeal, în perioada 4-8 octombrie
In perioada 4-8 octombrie 2021, intre orele 9.30-14.00, pe strada Rovine nr.3, Predeal, are loc campania de sterilizare gratuita pentru caini si pisici. Campania este organizata de Asociaţia „Lăbuţe cu noroc” din România, impreuna cu asociaţia germană Freundeskiries Strassehunse în colaborare cu Primaria Predeal.2021/09/27

Hotărârea nr. 175 din 27.09.2021 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Județului Brașov
Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Județului Brașov, privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2, în unitatea administrativ teritoriala Prejmer, din județul Brașov2021/09/27

Hotărârea nr. 171 din 23.09.2021 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Județului Brașov
privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2, în unitatiile administrativ teritoriale Halchiu si Predeal, din județul Brașov2021/09/24

Anunț ANL
Solicitanții de locuințe ANL pot depune dosarele la Registratura Primăriei Predeal începând cu ziua următoare afișării anunțului cuprinzând actele justificative pe site-ul Primăriei Predeal, până la data de 31.10.2021.2021/09/17

Anunț concurs
Primăria Orașului Predeal organizează concurs (probă scrisă și interviu) la sediul din Predeal, bdul Mihail Săulescu nr.127, în vederea ocupării postului contractual vacant de execuție de Agent Turism în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Predeal2021/09/14

Anunț rezultat selectie dosare concurs

PROCES-VERBAL de afișare la avizierul Primăriei Predeal din b-dul M. Săulescu nr. 127, a REZULTATELOR SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAȚILOR pentru concursul ce va avea loc în data de 17.09.2021 (proba scrisă), pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Inspector, cls.I, gr.prof.D ebutant ( ID 298507) - Serviciul Urbanism, Amenajare. Teritoriului, A utorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru ;2021/09/13

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.LR. S.A), prin proiectant Asocierea METROUL - ITALROM INGINERIE INTERNAȚIONALĂ SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul REALIZARE PASAJ RUTIER LA INTERSECȚIA DN1 CU DN73A (PREDEAL), propus a fi amplasat în orașul Predeal, la intersecția Drumului Național 1 cu Drumului Național 73A.2021/08/30

Anunț concurs

Primăria Orașului Predeal organizează concurs (proba scrisă și interviu) la sediul din B-dul Mihail Săulescu nr. 127, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de Inspector, cls.I, gr.prof Debutant ( ID 298507) - Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru;2021/08/16

Instrucțiuni tehnice pentru organizarea și funcționarea târgurilor / expozițiilor de animate vii și produse alimentare

în contextul apariției de noi focare ale virusului Pestei Porcine Africane în România, pe teritoriul județului Brașov, se interzice comerțul cu animale vii organizat pe raza dvs. de competență.2021/08/10

ANUNT DE INFORMARE

ANUNT DE INFORMARE PUBLICA PRIVIND ETAPA:INTENTIE DE ELABORAE A UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL“ CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL CU DOTARI AFERENTE , SPATII COMERCIALE “2021/08/09

SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ CONTEAZĂ!

Violența domestică, conform art. 3. din Legea nr. 217/2003 (pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, modificată și completată prin Legea nr. 174/2018) reprezintă „orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima".
Dacă vă confruntati cu situația de a fi victime ale violentei în familie, Politia Brașov vă recomandă ca atunci când izbucnește un episod cu violențe fizice, să sunați imediat la 112, iar dacă vă aflați în imposibilitatea de a ajunge la telefon, să strigați ca să fiți auziți de vecini și cereți ajutor. DESCARCATI DOCUMENTUL PENTRU MAI MULTE INFORMATII
2021/07/29

ANUNȚ - Cursuri de formare profesională destinate persoanelor care doresc să înființeze un Punct Gastronomic Local (PGL)

Pentru a veni în sprijinul gospodăriilor din zona rurală, Agenția Națională a Zonei Montane organizează, în perioada următoare, cursuri de formare profesională pentru persoanele care doresc să înființeze un Punct Gastronomic Local (PGL).
Cursurile se adresează solicitanților de pe întreg teritoriul național, nu doar persoanelor situate în zona montană.
2021/07/01

ANUNȚ privind DEZBATEREA PUBLICĂ A PROIECTULUI DE PLAN JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAȘOV (2020 - 2025) Șl A RAPORTULUI DE MEDIU

Consiliul Județean Brașov în calitate de titular, reînștiințează publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice pentru proiectul
"PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRAȘOV (2020 - 2025)" și
a RAPORTULUI DE MEDIU în județul Brașov cu participarea autoritățiilor interesate de plan, inclusiv a custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate.
Dezbaterea publică se va desfășura, on-line pe platforma Zoom având învedere contextul pandemic actual, în data de 03.06.2021 ora 16.
Linkul de accesare al ședinței:
Topic: Dezbatere publica Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor
https://us02web.zoom.us/j/88666292356?pwd=N3VpSUZlSmNOaDBBQWNNbmlCMEFmdz09
Meeting ID: 886 6629 2356
Passcode: 935374
2021/05/28

Recensământul General Agricol

Recensământul General Agricol, 10 mai - 31 iulie 2021, este o acţiune de mare anvergură care va asigura informaţiile complexe şi datele statistice pentru realizarea unui tablou exhaustiv al caracteristicilor structurale ale exploataţiilor agricole necesare fundamentării programelor şi politicilor agri- cole și de dezvoltare rurală.2021/05/11

CURSURI DE CALIFICARE ȘI INSTRUIRE

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURÃ JUDEŢEANÃ BRAŞOV ORGANIZEAZÃ CURSURI DE CALIFICARE (360 ore) PENTRU OCUPAŢHLE LUCRÃTOR ÎN CREŞTEREA ANIMALELOR, LUCRATOR ÎN CULTURA PLANTELOR, POMICULTOR, PISCICULTOR SI CURSURI DE INSTRUIRE (40 ore) pentru fermierii care au accesat FONDURI EUROPENE(Măsura 10, Măsura 11, SubMăsurile 6.3 şi 6.1)2021/05/11

Anunt privind criteriile de acordare și a actele justificative necesare pentru întocmirea listei de priorități pe anul 2021, în vederea acordării locuințelor sociale.

Vă aducem la cunoștință faptul că, prin HCL nr. 38/19.03.2021 au fost aprobate regulamentul, criteriile de acordare și a actele justificative necesare pentru întocmirea listei de priorități pe anul 2021, în vederea acordării locuințelor sociale.
Actele justificative se vor depune la Registratura Primăriei Predeal, în termen de 30 de zile calendaristice de la data afișării prezentului anunț, respectiv de la data de 10.05.2021 până la data de
08.06.2021 inclusiv.
2021/05/10

ANUNŢ PRIVIND DEFINITIVAREA PROIECTULUI BUGETULUI ORASUL PREDEAL PENTRU ANUL 2021
În conformitate cu dispoziţiile art. 8 si art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, Primarul Orașului Predeal, Sorin-Ioan Ciobanu, anunta definitivarea proiectului bugetului local și afișarea acestuia la sediul Primariei Oraşului Predeal și pe pagina de internet a entitații publice primaria-predeal.ro.2021/04/06

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ PROIECT BUGET ORAȘUL PREDEAL PENTRU ANUL 2021

În conformitate cu dispoziţiile art. 8 si art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, Primarul Oraşului Predeal organizează o dezbatere publică pe marginea Proiectului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Oraşului Predeal pentru anul 2021.
Dezbaterea publică va avea loc în data de 21.04.2021, orele 14,00 la sediul Primăriei Predeal
2021/04/06

Centrul de Vaccinare PredealCentrul de Vaccinare Predeal
Bdl. Mihail Saulescu Nr. 127, incinta Primariei Predeal
Program zilnic: 08:00 - 20:00
Vaccinarea se face cu serul Pfizer
Modalitati de programare: Apel unic 021/414.44.25. sau
Platforma ro vaccinare: programare.vaccinare-covid.gov.ro
2021/03/25
Concurs în vederea ocupării funcției de
Arhitect - Șef Serviciu Urbanism
Primăria Orașului Predeal organizează concurs (proba scrisă și interviu) la sediul din
B-dul Mihail Săulescu nr. 127, în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de
Arhitect - Șef Serviciu Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru ( ID 298529), cis. I, gr.II
2021/03/05
ANUNȚ RECRUTARE PERSONALPrimăria Orașului Predeal anunță demararea procedurii de selecție, in afara organigramei Primăriei Predeal, a personalului medico-sanitar (medici, asistenți medicali) și registratori pentru Centrul de Vaccinare Predeal.2021/02/16
ANUNȚ DE INFORMARE PUBLICA PRIVIND ETAPA: INTENȚIE DE ELABORAE A UNUI PLAN URBANISTIC ZONALInformarea si consultarea publicului in etapa privind intenția de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL “ CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU DOTĂRI AFERENTE , SPATII COMERCIALE “2021/02/09
Intentie elaborare Plan Urbanistic Zonal oraș Predeal, localitatea Timișul de Jos , nr.26Dezabtere publica privind etapa de pregătire a elaborării PUZ-ului initiat de SC BOGDAN INVEST SRL, UNGUREANU MIHAIL - “ CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU DOTĂRI AFERENTE , SPATII COMERCIALE ”2021/01/27
Intentie elaborare P.U.Z. Timisul de JosANUNȚ DE INFORMARE PUBLICA PRIVIND ETAPA DE ELABORARE A PROPUNERILOR Pentru documentația PLAN URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU DOTĂRI AFERENTE, SPATII COMERCIALE ”2021/01/04

Dezbatere publica

Aprobarea Regulamentului privind indrumarea, coordonarea si controlul asociatiilor de proprietari din Orasul Predeal si atestarea administratorilor de condominii

2022/12/13Dezbatere publica

Regulament de functionare si organizare a sistemului de management al parcarilor FreeFlow in zona de agrement Clabucet-Predeal

2022/12/09
ANUNT


privind venitul minim de incluziune (VMI)


2023/11/10
Skip to content