Proiecte hotărâri cu dezbatere publica

Proiecte de hotărâri cu dezbatere publica ale Consiliului Local Predeal

Titlu proiectNumărDocument
Anunt privind dezbaterea publica a rectificarii bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2024

- Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2024
- Referat de Aprobare privind aprobarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2024
- Raport de Specialiate privind aprobarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2024
- Anexe
- Anunt dezbatere
8046
Dezbatere publica pentru adoptarea proiectului de hotarare privind stabilirea IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PRECUM SI A TAXELOR SPECIALE pentru anul 20256745
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasuluil Predeal pentru anul 20244518
PROIECT DE HOTĂRÂRE; REFERAT DE APROBARE; RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea bugetului local al Orașului Predeal și al insituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2024 privind aprobarea bugetului local al Orașului Predeal și al insituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2024
Anexa nr.1 - Sectiunea functionare
Anexa nr.2 - Sectiunea dezvoltare
Anexa nr.3 - Instititii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii
Anexa nr.4 - Programul de investitii
1912
PROIECT DE HOTĂRÂRE; REFERAT DE APROBARE; RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea bugetului local al Orașului Predeal și al insituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2024 privind aprobarea bugetului local al Orașului Predeal și al insituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 20241912
Anunt privind dezbaterea publica a aprobarii bugetului local al Orasului Predeal pentru anul 20241287
Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al Orasului Predeal pentru anul 202319129
Dezbatere publica pentru adoptarea proiectului de hotarare pentru aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A PARCARILOR DIN ORASUL PREDEAL19100
Dezbatere publica pentru adoptarea proiectului de hotarare privind modificarea si completarea HCL110/28.04.2023 privind stabilirea IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PRECUM SI A TAXELOR SPECIALE pentru anul 202418902
Dezbatere publica pentru adoptarea proiectului de hotarare pentru aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND MODALITATEA DE INCHIRIERE A UTILAJELOR AFLATE IN PROPRIETATEA ORASULUI PREDEAL18889
Dezbatere publica pentru adoptarea proiectului de hotarare pentru aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND TAXA "TRANSPORT PE CABLU TELESCAUN SI TELESCHI"18884
Dezbatere publica pentru adoptarea proiectului de hotarare pentru aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND TAXA "UTILIZARE BABYSKI/BANDA TRANSPORTOARE SCHIORI"18882
DEZBATERE PUBLICĂ PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI de functionare si organizare a Salii de Sport si a Terenurilor de Sport din orasul Predeal18493
Dezbatere publica privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale TAKE&GO
Dezbatere publica privind modificarea si completarea Regulamentului privind instituirea, incasarea si administrarea Taxei de salubritate.
Completare Referat de aprobare, Raport de specialitate, Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 la Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Predeal pentru anul 2023
ANUNT DEZBATERE PUBLICA - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 202317838
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 202316400
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 202315964
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 202314791
dezbatere publica proiect de hotarare privind aprobarea încheierii de acte adiţionale conform Ordonantei de Urgenta nr.168/08.12.2022, pentru obiectivul de investitie “Modernizare strazi-orasul Predeal – etapa II”, proiect finantat prin PNDL
9104
Anunt dezbatere publica proiect de hotarare regulament organizare si functionare consiliul local10230
ANUNŢ PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ A RECTIFICĂRII BUGETULUI ORAȘULUI PREDEAL PENTRU ANUL 202310073
ANUNŢ PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ A RECTIFICĂRII BUGETULUI ORAȘULUI PREDEAL PENTRU ANUL 20238720
DEZBATERE PUBLICĂ - PHCL - privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare si atribuire a terenurilor in baza legii nr. 15/2003, pentru sprijinul acordat tinerilor in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a criteriilor suplimentare de selectie a solicitantilor de terenuri.8221
DEZBATERE PUBLICĂ - PHCL - Modificarea tarifelor practicate de operatorul local al serviciilor de salubritate6246


DEZBATERE PUBLICĂ - STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PRECUM SI A TAXELOR SPECIALE PENTRU ANUL 2024


5961

Dezbatere publica - aprobarea inchirierii utilajelor aflate in proprietatea privata a Orasului Predeal, jud. Brasov a Regulamentului taxei de inchiriere pentru utilajele din dotarea primariei Orasului Predeal, judetul Brasovl4779Dezbatere publica - Studiul de fundamentare a concesiunii de lucrari pentru realizarea obiectivului: "partie sanie de vara" in orasul Predeal4632
Dezbatere publica - Rectificarea bugetului orasului Predeal pentru anul 20234468

Dezbatere publica - initiere PHCL privind modificarea regulamentului de salubritate.3169

Dezbatere publica - initiere PHCL privind aprobarea contractelor cadru de prestare a serviciului de salubritate3152
DEZBATEREA PUBLICĂ PRIVIND rectificarea bugetului local al Orașului Predeal și al insituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2023
2910
DEZBATEREA PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA REGULAMENTULUI-CADRU DE ACORDARE A AUTORIZATIILOR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

1754

DEZBATEREA PUBLICĂ A APROBARII BUGETULUI LOCAL AL ORAȘULUI PREDEAL PENTRU ANUL 2023


1178


DEZBATERE PUBLICĂ - STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU 2023456DEZBATERE PUBLICĂ - STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU 2023


97
DEZBATERE PUBLICĂ - STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU 2023


19713


DEZBATERE PUBLICĂ - Aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in Orasul Predeal19392DEZBATERE PUBLICĂ A RECTIFICĂRII BUGETULUI ORAȘULUI PREDEAL ȘI AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU ANUL 2022


19289

Dezbatere publica - Regulament de functionare si organizare a sistemului de management al parcarilor FreeFlow in zona de agrement Clabucet-Predeal


19193


ANUNŢ PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ A REGULAMENTULUI de functionare si organizare a Salii de Sport si a Terenului de Sport din orasul Predeal


19154


ANUNŢ PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ A REGULAMENTULUI privind taxa ”utilizare banda transportoare pentru schiori”


18645

ANUNŢ PRIVIND DEZBATEREA PUBLICĂ A RECTIFICĂRII BUGETULUI ORAȘULUI PREDEAL ȘI AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU ANUL 2022

18390
DEZBATERE PUBLICĂ A RECTIFICĂRII BUGETULUI ORAȘULUI PREDEAL ȘI AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU ANUL 202216641
DEZBATERE PUBLICĂ A RECTIFICĂRII BUGETULUI ORAȘULUI PREDEAL ȘI AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU ANUL 202214937
Skip to content