Formulare urbanism

DenumireDocument
CERERE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI/AUTORIZATIEI ADMINISTRATORULUI
DRUMULUI PRIVIND RACORDAREA /BRANSAREA LA RETELELE
TEHNICO-EDILITARE EXSISTENTE IN ZONA PENTRU CONSTRUCTII
DEJA EXISTENTE IN ZONA
Documente necesare emiterii autorizatiei de construire/desfiintare
Cerere autorizatie de construire
Anexa cerere emitere autorizatie construire
Cerere prelungire autorizatie de construire
Anunt incepere lucrari
Anunt terminare lucrari
Documente necesare emiterii certificatului de urbanism
Cerere certificat de urbanism
Cerere prelungire certificat de urbanism
Formular ITL 068 declarare valoare finala cladire
Cerere certificat existenta constructie
Cerere nomenclatura stradala
Skip to content