Regulament intern

REGULAMENTUL INTERN AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI PREDEAL ȘI AL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL SUBORDONATE

CUPRINS:

Capitolul 1 – Dispoziții generale

Capitolul 2 – Drepturile și obligațiile angajatorului, drepturile și obligațiile personalului cu funcții de conducere și ale salariaților

Capitolul 3 – Managementul documentelor și al informațiilor

Capitolul 4 – Timpul de muncă și timpul de odihnă

Capitolul 5 – Reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă a salariaților

Capitolul 6 – Reguli privind respectarea principiului nediscriminării și a înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității

Capitolul 7 – Reguli referitoare la procedura disciplinară

Capitolul 8 – Norme de conduită morală și profesională. Disciplina muncii.

Capitolul 9 – Abateri disciplinare și sancțiuni aplicabile

Capitolul 10 – Răspunderea patrimonială, contravențională, civilă și penală a salariaților Primăriei Orașului Predeal

Capitolul 11 – Reguli generale de ordine interioara pentru prevenirea și stingerea incendiilor

Capitolul 12 – Modalități de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice

Capitolul 13 – Criteriile și procedurile de evaluare profesională

Capitolul 14 – Protecția personalului din cadrul Primăriei Oraș Predeal care semnalează încălcări ale legii

Capitolul 15 – Prelucrarea datelor cu caracter personal

Capitolul 16 – Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemul CCTV

Capitolul 17 – Dispoziții finale

Anexa

Skip to content