Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Inspector, cls.I, gr.prof Debutant

Primăria Orașului Predeal organizează concurs (proba scrisă și interviu) la sediul din B-dul Mihail Săulescu nr. 127, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de Inspector, cls.I, gr.prof Debutant ( ID 298507) – Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcții, Disciplina în Construcții, Cadastru;
Organizarea concursului se face în temeiul dispozițiilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Condițiile de desfășurare a concursului:
– data organizării probei scrise 17.09.2021, ora 1000 la sediul Primăriei Orașului Predeal din str. Mihail Săulescu, nr. 127;
– data organizării interviului 20.09.2021, ora 1000 la sediul Primăriei Orașului Predeal din str. Mihail Săulescu, nr. 127;
– Candidații vor depune dosarele de înscriere la secretariatul comisiei de concurs în maximum 20 zile de Ia data publicării anunțului pe site- ul Primăriei Orașului Predeal
, respectiv 16.08.2021 – 06.09.2021; pers.contact :
insp.Bogdan Roxana- Comp.Resurse Umane- Primăria Predeal, tel.0268456237 primaria-predeal.ro/anunturi
– Durata normală a timpului de lucru : 8 ore / zi, 40 ore /saptamana ;

Skip to content