Concurs în vederea ocupării postului contractual vacant de execuție de Agent Turism în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Predeal

Având în vedere prevederile H.G nr. 286/2011- pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,actualizată , Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, Primăria Orașului Predeal organizează concurs (probă scrisă și interviu) la sediul din Predeal, bdul Mihail Săulescu nr.127, în vederea ocupării postului contractual vacant de execuție din cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Predeal, astfel:

1 post contractual de execuție de Agent Turism în cadrul CNIPT Predeal Condițiile de desfășurare a concursului:
> data organizării probei scrise: 05.10.2021, ora 10:00
> data organizării interviului: 08.10.2021, ora 10:00
> dosarele de concurs se vor depune la secretariatul comisiei de concurs – sediul Primăriei Orașului Predeal din bdul Mihail Săulescu nr.127, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv 14.09.2021-27.09.2021
> termen afișare rezultate pentru fiecare proba : 1 zi lucrătoare
> termen depunere contestații: 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor
> termen afișare rezultate contestații: 1 zi lucrătoare

Skip to content