Concurs în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de Referent, cls. III grad profesional Principal – Serviciul Dezvoltare Publică, Turism, Utilități Publice

Primăria Orașului Predeal organizează concurs (proba scrisă și interviu) la sediul din B-dul Mihail Săulescu nr. 127, în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de Referent, cls. III grad profesional Principal ( ID 298519 ) – Serviciul Dezvoltare Publică, Turism, Utilități Publice ;

Organizarea concursului se face în temeiul dispozițiilor art, I din OUG nr. 103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice

Condițiile de desfășurare a concursului:
– data organizării probei scrise 01/11/2021, ora 10:00 la sediul Primăriei Orașului Predeal din str. Mihail Săulescu, nr. 127;
– Candidații vor depune dosarele de înscriere la secretariatul comisiei de concurs în maximum 20 zile de la data publicării anunțului pe site- ul Primăriei Orașului Predeal www.primaria-prcdcal.ro/anunturi , respectiv 30,09.2021 – 19.10.2021; pcrs.contact : insp.Bogdan Roxana- Comp.Rcsursc Umane- Primăria Predeal, tel.0268456237
– Durata normală a timpului de lucru : 8 ore / zi, 40 ore /saptamana;

Skip to content