În aplicarea dispoziţiilor art. 26 alin. 14 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale şi art.2 alin.14 din OUG nr.21/2024, ţinând seama de art. 1 Hotărârea nr.3/H/2024 emisă de Biroul Electoral Central, termenul până la care partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au avut grup parlamentar propriu în cel puţin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, grupul organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Camera Deputaţilor şi partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 comunică, în scris, numele și prenumele reprezentaților lor, care vor face parte din Biroul Electoral de Circumscripție Orășenească nr. 6 – Predeal, județul Brașov, se împlinește la data de 18 aprilie 2024.

          Aceste comunicări pot fi depuse la sediul biroului sau pot fi transmise prin fax ori prin e-mail, la numărul de fax, respectiv la adresa de e-mail din antet.

          Comunicările transmise după această dată nu se vor mai lua în considerare.

PREȘEDINTE,

ABUTNĂRIȚEI ANDREEA IONELA 

LOCȚIITOR,

COȘOREANU IOANA

Skip to content