• .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Utile

Link-uri utile

Predeal.Ro

portal.judbrasov.ro

Liceul Teoretic "Mihail Saulescu" Predeal

Harta 3 D Bucegi

Administrat de
S.C. CREATIV STUDIO S.R.L.

Banner
Banner
Acte necesare la Primarie

Eliberarea certificatelor de urbanism

Acte normative :

 • Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul 1943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/1991 publicat în M.O. 231/2001

Acte necesare :

 • Cerere tip conform ordinului;
 • Extras CF în original (cu valabilitate de 30 de zile);
 • Schita cadastrala, întocmita de un topograf autorizat;
 • Plan de încadrare în zona;
 • Plan de situatie;
 • Memoriu tehnic justificativ (date tehnice, destinatia, echiparea cu utilitati);
 • Chitanta de plata a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism;
 • Certificat de impunere fiscala pentru imobilul care face obiectul solicitarii
NOTA: documentatia se va prezenta în doua exemplare.

Obtinerea autorizatiei de construire

Acte normative :

 • Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordinul 1943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 50/1991 publicat în M.O. 231/2001

Acte necesare:

 • Cerere tip pentru autorizatie de construire conform ordinului;
 • Anexa tip la cerere, completata de proiectant
 • Dovada achitarii taxei de autorizare;
 • Extras de carte funciara (original si copie) nu mai veche de 30 de zile sau certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, sau contract de concesiune;
 • Certificat de urbanism (copie) în termen de valabilitate si corelat cu obiectul cererii de autorizare;
 • Avizele si studiile solicitate prin certificatul de urbanism;
 • Documentatia tehnica în minim 2 exemplare;
 • Piese scrise;
 • Piese desenate;
 • Certificat de impunere fiscala pentru imobilul care face obiectul solicitarii; * Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecatoresti

Firme

Acte necesare pentru obtinerea CU in vederea amplasarii de firme

Acte necesare:

 • Cerere tip completata integral
 • Certificat de inregistrare CUI
 • Plan de incadrare in zona 1 : 5000 , 1 ; 2880 , 1 ; 1000
 • Plan de situatie 1 : 500 pe suport topo, marcate cu amplasamentul firmei cotat fata de reperele fixe indetificabile
 • Grafica reclamei
 • Documentul de plata CU
Acte necesare pentru obtinerea AC in vederea amplasarii de firme in trei exemplare

Acte necesare:

 • Cerere tip completata integral
 • Certificat de inregistrare CUI
 • Copie CU
 • Proiect intocmit de arh
 • Documentul de plata taxa
 • Avize, acorduri, documente cerute prin CU
 • Dovada achitarii taxei de firma

Panou publicitar

Acte necesare pentru obtinerea CU in vederea amplasarii de panouri publicitare

Acte necesare:

 • Cerere tip completata integral
 • Certificat de inregistrare CUI
 • Plan de incadrare in zona 1 : 5000 , 1 ; 2880 , 1 ; 1000
 • Plan de situatie 1 : 500 pe suport topo, marcate cu amplasamentul firmei cotat fata de reperele fixe indetificabile
 • Grafica reclamei
 • Documentul de plata CU
Acte necesare pentru obtinerea AC in vederea amplasarii de panouri publicitare ( în trei exemplare)

Acte necesare:

 • Cerere tip completata integral
 • Certificat de inregistrare CUI
 • Copie CU
 • Proiect intocmit de arh
 • Documentul de plata taxa AC
 • Avize, acorduri, documente cerute prin CU
Taxa de publicitate, taxa de chirie teren se platesc la eliberea AC
Schimbarea graficii afisajului
 • Cerere tip pt. schimbare grafica
 • Certificat de inregistrare CUI
 • Aviz Marketing
 • Noua grafica
 • Document de plata

Casete luminoase, bannere, panouri, sageti

Acte necesare pentru obtinerea CU in vederea amplasarii de casete, bannere, sageti

Acte necesare:

 • Cerere tip completata integral
 • Certificat de inregistrare CUI
 • Plan de incadrare in zona 1 : 5000 , 1 ; 2880 , 1 ; 1000
 • Plan de situatie 1 : 500
 • Taxa CU
 • Aviz Marketing
Acte necesare pentru obtinerea AC in vederea amplasarii de casete, bannere, sageti

Acte necesare:

 • Contract de inchiriere stalp de folosinta in comun
 • Cerere tip completata cu toate elementele de identificare si datele tehnice conform proiectului
 • Copie CU
 • Certificat de inregistrare CUI
 • Proiectul facut de arh
 • Dovada platii taxei de AC

 

Angajare

Formulare neceseare pentru angajare in cadrul primariei :
 
 
 

..

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

.

 

proiecte.jpg
Copyright 2020. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate.

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.