• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 167 DIN DATA DE 29.11.2012

privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere nr. 18562/18.12.2008
pentru locuinţa ANL situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 2, din Hrincă Panait Iulian în Hrincă Irina Cătălina şi scoaterea din contract a domnului Hrincă Panait Iulian


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 2526./22.11.2012, prin care s-a propus schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 18562/18.12.2008 pentru locuinţa ANL situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 2, din Hrincă Panait Iulian în Hrincă Irina Cătălina şi scoaterea din contract a domnului Hrincă Panait Iulian,
Având în vedere Certificatul de divorţ nr. 8912/01.10.2012 şi convenţia încheiată între domnul Hrincă Panait Iulian şi doamna Hrincă Irina Cătălina,
În temeiul art. 36 alin. 6 pct. 17 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 18562/18.12.2008 pentru locuinţa ANL situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 2, din Hrincă Panait Iulian în Hrincă Irina Cătălina.
Art.2. Se aprobă scoaterea domnului Hrincă Panait Iulian din contractul de închiriere nr. 18562/18.12.2008 pentru locuinţa ANL situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 22, ap. 2.
Art.3. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                               Fleşieru Sebastian                                                            Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.