• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 165 DIN DATA DE 29.11.2012

privind aprobarea repartizării unor spaţii de locuit din Timişul de Sus, preluate de la Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului Braşov


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012,
 Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 2484/22.11.2012 , prin care s-a propus repartizarea unor spaţii de locuit din Timişul de Sus, preluate de la Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului Braşov.
Având în vedere dispoziţiile art. 1805, alin. (2) din Codul Civil republicat
În temeiul art. 36 alin. 6 pct. 17 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.

HOTĂRĂŞTE :

Art.1.  Se aprobă repartizarea spaţiului situat în Tabăra Timişul de Sus -Vila nr. 5, parter, format din: cameră, în suprafaţă de 12 mp, cameră, în suprafaţă de 30,4 mp, hol, în suprafaţă de 4,8 mp, bucătărie, în suprafaţă de 9 mp şi WC, în suprafaţă de 1,44 mp, familiei Murariu Gheorghe, formată din 2 persoane.

Art.2.  Se aprobă repartizarea spaţiului situat Tabăra Timişul de Sus în -Vila nr. 5, etaj, format din : cameră, în suprafaţă de 31,5 mp, cameră, în suprafaţă de 15,75 mp, cameră, în suprafaţă de 9,24 mp, baie, în suprafaţă de 9,8 mp, balcon, în suprafaţă de 8,75 mp, WC, în suprafaţă de 2,5 mp şi hol, în suprafaţă de 7,6 mp, familiei Necula Elisabeta, formată din 4 persoane.

Art.3.  Se aprobă repartizarea spaţiului situat în Tabăra Timişul de Sus - Vila nr. 3, parter, ap. 1, format din : cameră, în suprafaţă de 6,25 mp, baie, în suprafaţă de 5,54 mp şi bucătărie, în suprafaţă de 11,04 mp, doamnei Botgros Vasilica.

    Art.4.  Se aprobă repartizarea spaţiului situat în Tabăra Timişul de Sus - Vila nr. 3, parter, ap. 2, format din : cameră, în suprafaţă de 25,11 mp şi WC, în suprafaţă de 1 mp,  familiei Buzatu Georgeta, formată din 2 persoane.

Art.5.  Se aprobă repartizarea spaţiului situat în Tabăra Timişul de Sus - Vila nr. 3, etaj I, format din : cameră, în suprafaţă de 15 mp, cameră, în suprafaţă de 15,45 mp, bucătărie, în suprafaţă de 9,58 mp, hol, în suprafaţă de 7,53 mp, spălător, în suprafaţă de 5,70 mp şi baie, în suprafaţă de 2,98 mp,  familiei Bucur Gabriela, formată din 3 persoane.

Art.6.  Se aprobă repartizarea spaţiului situat în Tabăra Timişul de Sus - Vila nr. 3, etaj II, format din : cameră, în suprafaţă de 33,92 mp, bucătărie, în suprafaţă de 9,58 mp, hol, în suprafaţă de 7,53 mp, baie, în suprafaţă de 3,90 mp, spălător, în suprafaţă de 6,84 mp, terasă, în suprafaţă de 4,5 mp şi magazie, în suprafaţă de 4 mp, familiei Epuraş Laurenţiu, formată din 3 persoane.

Art.7.  Se aprobă repartizarea spaţiului situat în Tabăra Timişul de Sus - Vila nr. 3, etaj III, compus din : cameră, în suprafaţă de 17,44 mp, cameră, în suprafaţă de 12,87 mp, hol, în suprafaţă de 3,3 mp, WC, în suprafaţă de 3,92 mp şi terasă, în suprafaţă de 4,5 mp, familiei Toma Claudia, fornmată din 3 persoane.

Art.8. Se aprobă repartizarea spaţiului situat în Tabăra Timişul de Sus – Cabana nr. 4, compus din:  cameră, în suprafaţă de 16 mp, cameră, în suprafaţă de 16 mp, familiei Bălan, formată din 4 persoane.

Art.9. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                               Fleşieru Sebastian                                                            Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.