• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 163 DIN DATA DE 29.11.2012

privind aprobarea acordării de lemn de foc gratuit pentru Mănăstirea Congregatio Jesu din Timişul de Sus

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012,
Analizând la, iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale SPAS, înregistrate cu nr. 2156 din 07.11.2012, prin care s-a propus aprobarea acordării de lemn de foc gratuit pentru Mănăstirea Congregatio Jesu din Timișul de Sus,
Ţinând cont de prevederile art. 36, alin. (2), lit. (d) şi lit (e) şi ale art. 36, alin. (6), pct. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art.45, alin (1) din  Legea nr. 215 / 2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,


HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se aprobă acordarea a 15 metri cub lemn de foc gratuit pentru Mănăstirea Congregatio Jesu din Timişul de Sus.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                               Fleşieru Sebastian                                                            Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.