• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 158 DIN DATA DE 29.11.2012

privind aprobarea încheierii unor acte adiţionale la contractele de închiriere încheiate
între Oraşul Predeal şi medicii din Policlinica Predeal


Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012,
   Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate a Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 2527/22.11.2012, prin care s-a propus:
-    încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 1074/2009, încheiat între Oraşul Predeal şi dr. Iacob Delia, prin care se prelungeşte valabilitatea contractului începând cu data de 01.01.2013 până la data de 31.12.2013;
-    încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 14007/2006, încheiat între Oraşul Predeal şi dna. Spanelis Ana-Maria, prin care se prelungeşte valabilitatea contractului începând cu data de 01.01.2013 până la data de 31.12.2013;
-    încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 11257/2009, încheiat între Oraşul Predeal şi dr. Cociş Victoria, prin care se prelungeşte valabilitatea contractului începând cu data de 01.01.2013 până la data de 31.12.2013;
-    încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 14000/2006, încheiat între Oraşul Predeal şi dna. Fekete Elvira, prin care se prelungeşte valabilitatea contractului începând cu data de 01.01.2013 până la data de 31.12.2013;
Având în vedere prevederile cap. III, art. 3 din contractele de închiriere  încheiate cu Iacob Delia, Spanelis Ana-Maria, Cociş Victoria, Fekete Elvira,
În temeiul art. 36, alin. (5), lit. a), art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 3 şi art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată  şi completată,


HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 1074/2009, încheiat între Oraşul Predeal şi dr. Iacob Delia, prin care se prelungeşte valabilitatea contractului începând cu data de 01.01.2013 până la data de 31.12.2013;
Art.2. Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 14007/2006, încheiat între Oraşul Predeal şi dna. Spanelis Ana-Maria, prin care se prelungeşte valabilitatea contractului începând cu data de 01.01.2013 până la data de 31.12.2013;
Art.3. Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 11257/2009, încheiat între Oraşul Predeal şi dr. Cociş Victoria, prin care se prelungeşte valabilitatea contractului începând cu data de 01.01.2013 până la data de 31.12.2013;
Art.4. Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 14000/2006, încheiat între Oraşul Predeal şi dna. Fekete Elvira, prin care se prelungeşte valabilitatea contractului începând cu data de 01.01.2013 până la data de 31.12.2013;
Art.5. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                               Fleşieru Sebastian                                                            Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.