• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 55 DIN DATA DE 30.08.2012

privind aprobarea  ajustării tarifelor la activităţile specifice de salubrizare


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 30.08.2012,
    Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului S.I.A.P. cu nr. 8912/30.08.2012, prin care s-a propus aprobarea ajustării tarifelor la activităţile specifice de salubrizare,
      În temeiul  art. 36 alin.(4) lit.d si art. 45 alin (1) din  Legea 215 / 2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,


H O T Ă R Ă Ş T E :    Art.1. Se aprobă ajustarea tarifelor la activităţile specifice de salubrizare, astfel:
a)  Tarif pentru colectat, transportat şi depozitat deşeuri menajere:
- 3,87 lei/persoana/luna fara TVA pentru populatie;
b)  Tarif pentru colectat, transportat şi depozitat deşeuri menajere:
- 68,03 lei / mc fara TVA pentru operatorii economici, institutiile si autoritatile publice.
c)  Ore nenormate:
   - 12,94 lei / ora fara TVA
d)  Maturat manual domeniu public:
  - 0,015 lei / mp
          Art.2. Pentru casele de vacanţă se va factura 0,5 mc gunoi menajer/ lună.
         Art.3. Hotărârea intră în vigoare începand cu data de 01.09.2012, dată de când orice hotărâre contrară prezentei îşi încetează aplicabilitatea.
         Art.4. Primarul Oraşului Predeal prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
   
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana


privind aprobarea  ajustării tarifelor la activităţile specifice de salubrizare

 

 

                Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 30.08.2012,

            Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului S.I.A.P. cu nr. 8912/30.08.2012, prin care s-a propus aprobarea ajustării tarifelor la activităţile specifice de salubrizare,

            În temeiul  art. 36 alin.(4) lit.d si art. 45 alin (1) din  Legea 215 / 2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

            Art.1. Se aprobă ajustarea tarifelor la activităţile specifice de salubrizare, astfel:

a)  Tarif pentru colectat, transportat şi depozitat deşeuri menajere:

- 3,87 lei/persoana/luna fara TVA pentru populatie;

b)  Tarif pentru colectat, transportat şi depozitat deşeuri menajere:

- 68,03 lei / mc fara TVA pentru operatorii economici, institutiile si autoritatile publice.

c)  Ore nenormate:

   - 12,94 lei / ora fara TVA

d)  Maturat manual domeniu public:

  - 0,015 lei / mp

          Art.2. Pentru casele de vacanţă se va factura 0,5 mc gunoi menajer/ lună.

         Art.3. Hotărârea intră în vigoare începand cu data de 01.09.2012, dată de când orice hotărâre contrară prezentei îşi încetează aplicabilitatea.

         Art.4. Primarul Oraşului Predeal prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT

                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,

               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.