• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 30 DIN DATA DE 07.08.2012

privind validarea mandatului de Consilier Local al d-lui Pop Valentin Gheorghe şi includerea acestuia precum şi a d-nei Frenţiu Cristina Gabriela în componenţa Consiliului Local Predeal  prevăzută în HCL nr.2/ 2012
    

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă de îndată, la data 07.08.2012,
    Având în vedere sentinţele civile nr. 4307/ CA/ 2012 şi 4308/ CA/ 2012 pronunţate de Tribunalul Braşov, precum şi procesul verbal al comisiei de validare încheiat în data de 02.07.2012,
    În temeiul art. 31 alin.5 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local Predeal al d-lui Pop Valentin Gheorghe.
Art.2. Se aprobă includerea d-lui Pop Valentin Gheorghe şi a d-nei Frenţiu Cristina Gabriela în componenţa Consiliului Local Predeal prevăzută în HCL nr. 2/ 2012.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.