• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 10 DIN DATA DE 03.07.2011

    Privind trecerea în proprietatea orașului Predeal a terenului înscris în CF 14048, nr.topo 13493/1/27
    Consiliul local al orasului Predeal, intrunit in sedinta de îndată la data de 11  iulie  2012;
    Având în vederea prevederile art.36 din Legea 18/1991 modificată și completată precum și ale Legii nr.7/1996
     In temeiul prevederilor  art. 36 alin 2   și art.45, alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata ;
   
                                        H O T A R A S T E

     Art. 1 – Se aprobă trecerea în proprietatea orașului Predeal a terenului înscris în CF 14048, nr.topo 13493/1/27, aflat în proprietatea Statului Român
     Art.2 -  Primarul Orașului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.