• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 9 DIN DATA DE 03.07.2011

    Privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare pentru imobilul teren înscris în CF 14048, nr.top 13493/1/27  în vederea realizării unui schimb imobiliar
    Consiliul local al orasului Predeal, intrunit in sedinta de îndată la data de 11  iulie  2012;
    In temeiul prevederilor  art. 36 alin 2   și art.45, alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata ;
   
                                        H O T A R A S T E

     Art. 1 – Se aprobă întocmirea unui raport de evaluare pentru imobilul teren înscris în CF 14048, nr.top 13493/1/27 situat în Predeal str. B.P. Hașdeu F.N. în vederea realizării unui schimb imobiliar.
     Art.2 -  Primarul Orașului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.