• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 8 DIN DATA DE 03.07.2011

Privind completarea poz.52 din HG nr.972/2002 privind domeniul public al localității pentru str. Libertății, având codul de clasificare 1.3.7,20 și valoarea de inventar 178.000 lei
    Consiliul local al orasului Predeal, intrunit in sedinta extraordinară la data de 11  iulie  2012;
    Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare cu modificările și completările ulterioare precum și ale HG nr.972/2002
    In temeiul prevederilor  art. 36 alin 2   și art.45, alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata ;
   
                                        H O T A R A S T E

     Art. 1 - Se aprobă completarea suprafeței străzii Libertății, proprietate publică a Orașului Predeal, conform tabelului și planului anexat.

Situație

L(m)

l(m)

S(m)

Valoare de inventar

Propunere completare HG 972/2001

323

11,7

3823

178.000

     Art.2 - Se aprobă propunerea de completare a HG nr.972/2002, poz.52 din Anexa aparținând Orașului Predeal , cu datele specificate la art.1
     Art.3 -  Primarul Orașului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.