• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 7 DIN DATA DE 03.07.2011

Consiliul local al orasului Predeal, intrunit in sedinta de îndată la data de 4  iulie  2012;
    Având în vedere prevederile Odinului nr.634/2006 modificat cu Ordinul 134/2009 modificat prin Ordinul nr.785/2011
     In temeiul prevederilor  art. 36 alin 2   și art.45, alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata ;
   
                                        H O T A R A S T E

     Art. 1 – Se aprobă rectificarea suprafeței înscrise în CF 101600, cu număr cadastral 101600, proprietate publică a Orașului Predeal de la suprafața înscrisă de 23.210 m.p., la suprafața de 23.358,62 m.p. , ca urmare a măsurătorilor actualizate.
     Art.2 -  Primarul Orașului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

    Președinte de ședință
           Burcea Ștefan
                                                       Avizat,                                                    SECRETAR,

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.