• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 5 DIN DATA DE 03.07.2011

Consiliul local al Oraşului Predeal , intrunit in sedinta de constituire la data de 2 iunie  2012;
        Avand in vedere propunerile facute si rezultatul voturilor exprimate pentru alegerea viceprimarului Oraşului Predeal,
         Vazand prevederile art. 13  din Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local;
       In temeiul prevederilor  art. 57 alin 2, 3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata;

                                           H O T A R A S T E


     Art. 1. Domnul  consilier  ILIESCU  VICTOR  se alege in functia de viceprimar al Oraşului Predeal.

PRESEDINTELE PRIMEI SEDINTE
AL CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI PREDEAL


                                    Avizat,
                                      SECRETAR,

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.