• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 4 DIN DATA DE 03.07.2011

Consiliul local al Orasului  Predeal, intrunit in sedinta de constituire la data de 2  iulie 2012
        Avand in vedere propunerile facute si rezultatul votului privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni,
       In temeiul prevederilor  art. 35 alin 1 si ale art. 47  din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata si art .9  din Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local;

                                           H O T A R A S T E

     Art. unic. Se alege presedintele de sedinta al Consiliului local al Orasului  Predeal pe o perioada de  3 luni in persoana Domnului BURCEA  STEFAN


PRESEDINTELE DE VARSTA ASISTAT DE 2 CONSILIERI DINTRE CEI MAI TINERI AI SEDINTEI DE CONSTITUIRE AL CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI  PREDEAL
            
                             Burcea Stefan………………………..

                             Pop Valentin…………………..

                             Bordea Alina Ionela……………………
                   
                                          Avizat,                                                SECRETAR

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.