• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 3 DIN DATA DE 03.07.2011

Consiliul local al orasului Predeal, intrunit in sedinta de constituire la data de 2. iulie  2012;
        Avand in vedere propunerile facute si rezultatul voturilor exprimate privind numarul membrilor si componenta Comisiei de validare a mandatelor consilierilor alesi in scrutinul din data de 1 iunie 2008;
       In temeiul prevederilor  art. 31 alin 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata si art 4 din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local ;


    
                                        H O T A R A S T E

     Art. unic. Consiliul Local al Orasului Predeal  se dclara legal constituit.
    

PRESEDINTELE DE VARSTA ASISTAT DE 2 CONSILIERI DINTRE CEI MAI TINERI AI SEDINTEI DE CONSTITUIRE AL CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI  PREDEAL

              Burcea Stefan………………………..

                             Pop Valentin…………………..

                             Bordea Alina Ionela……………………
                   
                                          Avizat,                                                SECRETAR,

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.