• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 2 DIN DATA DE 03.07.2011

Consiliul local al Orasului  Predeal, intrunit in sedinta de constituire la data de 2 iulie  2012;
        Avand in vedere procesul verbal al Comisiei de validare cu privire la legalitatea alegeri consilierilor locali si propunerile de validare sau invalidare a mandatelor acestora, precum si voturile exprimate pentru fiecare consilier la alegerile locale din data de 10 iunie 2012
       In temeiul prevederilor  art. 31 alin 5 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,  republicata si art.7  din Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local  ;

                                           H O T A R A S T E


     Art. 1 – Se aproba procesul verbal prezentat de comisia de validare cu privire la legalitatea alegerii consilierilor in Consiliul  Local al Orasului  Predeal si in consecinta, se valideaza mandatele urmatorilor consilieri alesi la data de 10 iunie 2012:

NUME PRENUME                    PARTIDUL
 1. ADAM  LUCIAN                PNTCD
 2. BOGDAN  DANUT  IOAN            PNL
 3. BORDEA  ALINA  IONELA        Independent
 4. BUCUR  NICOLAE                PNTCD
 5. BURCEA  STEFAN                PNL
 6. FILIP  DRAGOS  ALEXANDRU        PNL
 7. FLESIERU SEBASTIAN C-TIN        PDL
 8. HOGEA  MIHAELA CRINELA        PNL
 9. ILIESCU  VICTOR                PDL
10.GHIBEA  LAURA                PSD
11.POP  ILIE                    PC
12.POP  VOICA                    PNL
13.VITAN  LUCIAN                 PNL

Art. 2 – Mandatele numiţilor Pop Valentin şi Frenţiu Cristina Gabriela nu au întrunit cvorumul necesar validării.


PRESEDINTELE DE VARSTA ASISTAT DE 2 CONSILIERI DINTRE CEI MAI TINERI AI SEDINTEI DE CONSTITUIRE AL CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI  PREDEAL
            
Burcea Stefan………………………..

                            Pop Valentin…………………..

 Bordea Alina Ionela……………………

   Avizat,                             SECRETAR

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.